Mye og god førstehjelp i Nord-Norge

En ny undersøkelse fra Troms og Finnmark har sett på om skadde pasienter får førstehjelp på skadestedet. Ved å be ambulansepersonell registrere førstehjelp på skadested i løpet av 18 måneder registrerte vi i alt 330 skadde pasienter. Det var førstehjelpere på stedet når ambulansen kom frem i 97% av tilfellene.

Av pasientene som hadde behov for det fikk 76% korrekt utført etablering av åpen luftvei, 81% fikk korrekt utført blødningskontroll og forebygging av hypotermi ble gjort korrekt hos 62%.
Av alle førstehjelperne hadde 35% hatt opplæring tidligere. Denne gruppen ga signifikant bedre førstehjelp sammenlignet med førstehjelpere uten opplæring. Førstehjelpernes yrke var veldig ofte helsepersonell (31%), og i denne opptelling var ambulansepersonellet ikke talt med. Politi og brann var også hyppig i aksjon, mens pensjonister, skole- og førskolelærere, yrkessjåfører og industriarbeidere utgjorde om lag seks prosent hver.

Foto: Morten Bakkerud
Foto: Morten Bakkerud

Undersøkelsen viser at de fleste skadde får den førstehjelpen de trenger fra forbipasserende, men det er likevel forbedringspotensial. Særlig når det gjelder forebygging av nedkjøling som er det tiltaket som oftest blir utelatt, men også luftveishåndtering siden dette er et umiddelbart livsviktig tiltak. Videre studier må etablere om det virkelig er førstehjelpstreningen som gir bedre førstehjelp, og effekt av lekfolkførstehjelp på endepunkter som overlevelse og funksjon, sier førsteamanuensis Håkon Kvåle Bakke ved Helgelandssykehuset, som var leder for undersøkelsen.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Helgelandssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Finnmarkssykehuset og NKT-Traume. Du finner artikkelen her.