Bruk sykkelhjelm!

Det er diskusjon om hvorvidt sykkelhjelm bør være påbudt, både på London Trauma Conference i desember 2014 og nå i Danmark pågår debatt om dette.

En ny undersøkelse fra Danmark viser at mens antall trafikkdrepte faller jevnt, øker andelen trafikkdrepte «myke trafikanter», fotgjengere, syklister og mopedister fra 32% i 2010 til 40% i 2012.
Det finnes flere studier av effekten av sykkelhjelm, og det er en viss uenighet om hvor stor effekten er, men selv de mest kritiske mener at bruk av sykkelhjelm reduserer risikoen for moderat og alvorlig hjerneskade med i alle fall 30%. Mange forskere mener 63-88%.

Foto: Morten Bakkerud
Foto: Morten Bakkerud

Argumentene mot tvungen bruk av hjelm har vært at hodet blir tyngre, og dermed økes risikoen for skader fremkalt av vridning og rotasjon, at syklister med hjelm kan føle seg tryggere og dermed få mer risikabel atferd, og at bilister kan oppfatte syklister med hjelm som mindre utsatt og dermed kjøre nærmere en hjelmbrukende syklist. Det er veldig dårlig vitenskapelig grunnlag for disse påstander.
Andre argument har vært at tvungen bruk kan få folk til å la være å sykle, og at det dermed får en folkehelseeffekt som er uønsket.

Det svenske Trafiksäkerhetsverket har anslått at bruk av sykkelhjelm kan redusere antall omkomne syklister med 25%. Uansett hva man mener om tvungen bruk er beskyttelsen ved å bruke hjelm ett av de mest effektive tiltak man personlig kan innføre, uten stort besvær eller ubehag. Les mere her.