Invitasjon til AIS kurs – Skadegradering

Nasjonalt traumeregister inviterer herved til AIS kurs (The Abbreviated Injury Scale)
23. – 24. september 2015

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalt traumeregister, Oslo Universitetssykehus og Association for the Advancement of Automotive Medicine.
Instruktør på kurset vil være Morten Hestnes, Nasjonalt Traumeregister.

Målgruppe:
Sykepleiere, leger, registrarer og forskere som arbeider med traumedatabaser.

Kursbeskrivelse:
Kursversjon: The Abbreviated Injury Scale, 2005 edition, update 2008.

 • Kurset er på totalt 14 timer fordelt på forelesninger og selvstendig arbeid, hvor norske anonymiserte pasienteksempler er brukt i kodeøvelsene.
 • Deltakerne trenger ikke å ha tidligere erfaring i bruken av AIS
 • Kursmanualen er på engelsk
 • Kurset tar ikke for seg koding innen ICD-10 kodeverket

Emner:

 • Beskrivelse av skadegraderingsmetoder og teknikker for bruk av disse
 • Hvordan skadegradering kan brukes og misbrukes
 • Koderegler og konvensjoner samt metoder for gradering av alvorlig skadde pasienter med multiple skader.
 • Forståelse av struktur, oppbygging og innhold i The Abbreviated Injury Scale, 2005.
 • Uttrekk av traumedata.
 • Ekskludering av informasjon som ikke skal kodes.
 • Hvordan skille på skader, komplikasjoner og utkomme.
 • Anvendelse av reglene for kalkulasjon av Injury Severity Score (ISS) i multiple kroppsregioner.


Påmelding og kursavgift:
Bindende påmelding innen 18.9.2015
Avmelding etter påmeldingsfrist vil bli fakturert med kursavgift.
Kursavgiften vil bli kr 5000,-.
Kursavgiften dekker sertifiseringskostnader, kursmateriell, AIS manual og lunsj/bevertning begge dager.

Kurset blir avholdt på Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Oppstart 23.09 kl 0830 – 1730, 24.09 kl 0830 – 1500.

Meld deg på her.

Spørsmål:
Vedrørende innhold rettes dette til Morten Hestnes (morten.hestnes@uus.no, 22117446 / 97189081).
Vedrørende påmelding etc. til Ida Svege (ida.svege@ous-hf.no, 91711952)

Kurset er godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie hos NSF med totalt 12 timer.