BETTER TRAUMA CARE In NORWAY – foredragskonkurranse

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi arrangerer møtet BETTER TRAUMA CARE In NORWAY i samarbeid med Avd. for Traumatologi på Ullevål sykehus, OUS.

Vi ønsker også i år å vise bredden i den forskning som foregår innen traumatologi i Norge og i utlandet.

I år er det to muligheter: Man kan sende abstract på engelsk til den muntlige sesjon «Academic Trauma Competition (ATC) 2015 – Oral presentations of 8 selected abstracts» som foregår mandag 12.10. fra 1300-1430. Her plukkes de åtte beste innsendte foredrag ut og konkurrerer om premier på 15.000, 10.000 og 5.000 kr i reisestøtte til traumerelaterte aktiviteter. Den vitenskapelige komité består av utenlandske traumeforskere.

Alternativ to er posterpresentasjon der abstraktene og posterne er på norsk. Her skal også sendes et abstrakt innen tidsfristen 31.8. kl 24, men presentasjonen blir en poster. Alle posterne vil bli besøkt mandag 12.10. kl 1800-1845 av en moderator og forfatterne får anledning til å svare på spørsmål fra deltakerne. Her premieres de to beste postere med 10.000 og 5.000 kr i reisestøtte til traumerelaterte aktiviteter.

Du finner abstract-malen her. Abstracts sendes til  post@traumatologi.noFrist for innsending er 31.8. kl 24.  NB! Nny frist for innsending av abstracts er 7. september klokka 23:59.

Abstract-malen finner du her

I fjor vant et abstrakt om rehabilitering og et om kronisk smerte etter traumer, og vi håper også i år på abstrakter fra hele behandlingskjeden, også førstehjelp, forebygging, pasienterfaringer og andre ledd i kjeden. Grip sjansen og del dine funn med interesserte i et uformelt miljø!

bilde_nett_580