NB! Ny tidsfrist for abstracts til Better Traume Care 2015!

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi arrangerer i oktober møtet BETTER TRAUMA CARE In NORWAY i samarbeid med Avd. for Traumatologi på Ullevål sykehus, OUS. Merk at tidsfristen for innlevering av abstracts til møtet er forlenget med en uke!bilde_nett_580

BETTER TRAUMA CARE In NORWAY gjennomføres 12. til 13. oktober på Clarion Hotel, Gardermoen. Og vi ønsker som tidligere år å vise bredden i den forskning som foregår innen traumatologi i Norge og i utlandet. Vi arrangerer derfor en foredragskonkurranse der det er mulig å sende inn abstracts både på norsk og på engelsk. Tidsfristen for å sende inn abstracts er nå forlenget med en uke til 7. september klokka 23:59. Du har derfor fortsatt mulighet til å delta.

De beste abstracts premieres med inntil 15.000,- kroner i reisestøtte til traumerelaterte aktiviteter. Les mer om dette her!

Abstracts kan sendes til post@traumatologi.no. Abstract-malen finner du her.