Traumefunksjon på sykehus

Som kjent har helseminister Bent Høie uttalt at antall sykehus skal reduseres, og at regjeringen vil presentere nasjonal helse- og sykehusplan i oktober. I det siste har det vært mye debatt om akuttkirurgi på lokalsykehus. Det er ikke helt enkelt å henge med, akuttkirurgi er jo mange forskjellige ting, men for pasienter med alvorlige skader er det ikke dokumentert at lenger transporttid for å nå et sykehus som behandler flere pasienter øker overlevelse eller bedrer resultatet – dersom alle ledd i behandlingskjeden fungerer.
Akuttsykehusene oppfyller den nåværende traumeplan ganske bra – og til dels bedre enn traumesentrene. Dette har en forskergruppe med utgangspunkt i NKT-Traume vist tidligere, les her.

DSC_4583

NKT-Traume forsøker å samle oversikt over tilgjengelig viten om hva som tjener den alvorlig skadde pasienten best, men feltet er uoversiktlig når det gjelder vitenskap. Derfor er det fritt frem for offentlig debatt. Vi har samlet et utplukk av fakta og meninger for de interesserte nedenfor.

Ansatte i NKT-Traume deltar også i debatten som privatpersoner eller ansatte andre steder. Torben Wisborg har nettopp skrevet en Ytring på nrk.no, som du finner her.

Grunnlaget bak regjeringens forslag:
Helsedirektoratets vurdering 17.08.2015: https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf

Innspill fra faglig rådgivningsgruppe 04.05.2015: https://www.regjeringen.no/contentassets/9ba3489d35794be7a41cea2cf02af85d/rapport_sykehusstruktur_ekspertgruppe_040515.pdf

Bent Høie
Helse og omsorgsminister Bent Høie

Utspill frå statsråd, helsedirektør og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet:
Helse og omsorgsminister, Bent Høie, Mester uten øvelse, Du blir ikke toppscorer på fotballandslaget uten å trene mye og lenge. Du får ikke toppkarakter på eksamen i rettsvitenskap uten å pugge dag og natt. Det er en etablert sannhet at øvelse gjør mester. Noen mener den ikke gjelder sykehusene. http://www.nrk.no/ytring/mester-uten-ovelse-1.12531220

Divisjonsdirektør i Divisjon spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Johan Georg Røstad Torgersen, Avsporing av viktig debatt, Det er feil at Helsedirektoratet vil nedlegge akuttfunksjonen på lokalsykehus: http://www.nrk.no/ytring/avsporing-av-viktig-debatt-1.12535116

Helsedirektør Bjørn Guldvog om vitensgrunnlaget bak anbefalingene om sentralisering finner du her.

Andre rapporter og innspill:
De facto Tynset rapporten april 2015: http://www.tynset.kommune.no/file=41823
Legeforeningens innspill til nasjonal helse- og sykehusplan, april 2014: http://legeforeningen.no/PageFiles/184482/Statusrapport%20-%20Sykehus%20for%20fremtiden.pdf

Øvrige klipp fra debatten:
Professor, dr med. Bjørg Marit Andersen, Feil fakta, Helsedirektoratet vil legge ned akuttfunksjonen på lokalsykehus. Avgjørelsen er tatt på feil og syltynt grunnlag: http://www.nrk.no/ytring/feil-fakta-1.12531657
Professor Johan Ræder i Dagens Næringsliv om fremtiden til mindre sykehus: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/08/25/-ingen-foreslar-a-produsere-biler-og-tv-apparat-i-smakommuner/
Ingen vet hvor mange sykebiler som trengs http://goo.gl/HXzyza
Toppe reagerer på personangrep http://goo.gl/HAI1Kl
Høie i strupen på Gilbert http://goo.gl/Cvi4dC
Sykehusaksjonister viser sitt sinne i Oslo http://goo.gl/Cvi4dC