Ny utgave av boka «Førstehjelp»

Nå er den nye utgaven av boka «Førstehjelp» fra Norsk Førstehjelpsråd og Gyldendal klar og på lager hos Gyldendal 1. oktober 2015.

Førstehjelp bok

Norsk Førstehjelpsråd beskriver boken slik:

Boka brukes av alle medlemsorganisajonene i Norsk Førstehjelpsråd som grunnlag for Kvalifisert Nivå Førstehjelp.
I boka finner du det du trenger å vite om førstehjelp enten det oppstår en situasjon hjemme, på idrettsplassen, i skogen, på fjellet, på sjøen eller på reise.
Boka «Førstehjelp» har gjennom lang tid satt standarden for god førstehjelp i Norge.
Denne fullstendig omarbeidede utgaven er basert på medisinsk forskning og vurderinger fra fageksperter, men også på tradisjoner og sunn fornuft.

Boka forener en god faglig forankring med en enkel og pedagogisk fremstilling av lærestoffet.
Innledningen tar for seg holdning, helsejus og litt generelt om organisering.
Dette er viktige elementer for deg som førstehjelper, både når det gjelder etikk/moral og det å forstå ressursene og mulighetene.
Språkmessig har vi forsøkt å legge oss opp imot hva vi antar at den profesjonelle helsetjenesten kan forvente av oss. Dette gjelder også situasjonene, casene og sykdommene som er beskrevet i boken.
For å «samle» disse er det i stor utstrekning brukt symboler og faktabokser med en oversiktlig og klar layout med symboler; Hva skal du se etter? Faresignaler? Hva gir pasienten uttrykk for? Hva skal du gjøre? Dette håper vi skal være til stor hjelp, ikke minst i kurs-/studiesammenheng.

Den røde delen av boka legger vekt på den første viktige pasientundersøkelsen og den første livsviktige hjelpen. Den gule delen tar for seg alvorlige skader og sykdomstilstander.
Den grønne delen beskriver ulykker, forebyggende tiltak og førstehjelpsutstyr.
Boka passer i alle utdanninger der man ønsker fordypning i faget førstehjelp, for eksempel på høyskoler, i videregående skoler, i frivillige organisasjoner og i nødetater.
Boka kan kjøpes i alle landets bokhandlere, gjennom enkelte av våre medlemsorganisasjoners nettbutikker (se https://www.norskforstehjelpsrad.no/fasteradsmedlem) eller fra Gyldendal http://www.gyldendal.no/Videregaaende/Helse-og-oppvekstfag/Foerstehjelp/Foerstehjelp3
Boken «Førstehjelp» har et levende innhold som til stadighet vil bli oppdatert faglig og metodisk.
Dersom du ønsker å dele med oss dine synspunkt og erfaringer kan disse sendes til post@norskforstehjelpsrad.no
ISBN 9788205436282