Regional traumesamling Helse Midt-Norge 27. november 2015

Regionalt traumesenter i Helse Midt-Norge, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi og Sykehuset Levanger ønsker deg med dette velkommen til Regional traumesamling.

For de som ønsker starter vi med middag Torsdag den 26. november klokken 20.00 på Thon Hotell Backlund.
Det faglige innholdet vil foregå på Festiviteten i Levanger den 27. November fra kl 09-16.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi dekker lokaler, foredragsholdere og lunch torsdagen, samt middag på torsdagen.

Overnatting på Thon Backlund bestiller dere selv, og her kan det være lurt å være tidlig ute da det er begrenset med rom.
Hotellrom kan bestilles via denne linken: http://www.thonhotels.no/utenfor-struktur/block-booking/gruppepris-st-olavs-hospital/

Du melder deg på her

Program Regionalt Traume-møte Helse Midt-Norge, Levanger, 27. november 2015
0900-0930        Nasjonal traumeplan; Hva gjør vi i Helse-Midt (Kjell Salvesen)
Status (Bent Åge Rolandsen)

0930-1000        Ny nasjonal traumeplan – status (Torben Wisborg, NKT-Traume)
Hvilke pasienter gjelder planen for – hvordan skille?

1000-1030        Revisjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp
(Camilla Hardeland, prosjektleder,  NAKOS)

1030-1045          Pause

1045-1115           Faglig oppdatering for ambulansetjenesten. Hvordan møte familier i sorg
(Trond Boye Hansen, ulykkesgransker, ambulansetjenesten, OUS)

1115-1145            Lokal lege i vakt – nye krav i Akuttforskriften, Hvordan løse det i Helse Midt?
(Helen Brandstorp, leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin)

1145-1230          Lunch

1230-1300        Avansert prehospital behandling – hvem får tilbudet, og hva bør gjøres?
(Luftambulanselege)

1300-1330        Teamfunksjon – hvorfor trene? Video og gruppearbeid(Guttorm Brattebø?)

1330-1400        Pasienterfaringer, hvordan gjør vi dette bedre?– fra en pasient

1400-1415         Pause

1415-1500         Overføringer og kommunikasjon; Hvordan bli bedre?
Kasuistikk fra 1) traumesenter, 2) akuttsykehus, 3) LA-tjenesten

1500-1530        Sykehus uten ortoped (Olav Røise, klinikksjef og ortoped, Ullevål sykehus, OUS)

1530-1600        Forskning innen traumatologi – hvorfor og hvordan
(Torben Wisborg, NKT-Traume og regional forsker)

1600-1630        Spørsmål, diskusjon, oppsummering og vel hjem!
(Ole-Petter Vinjevoll, Bent Åge Rolandsen, Torben Wisborg)

DSC_4578 - Version 2