Vellykket gjennomføring av Better Trauma Care 2015

Kirurger fra Sør-Afrika, Japan, USA, England, Australia, Sverige, Danmark og Norge var representert med nyheter, oppdateringer, kontroverser og visjoner for traumefeltet på Better Trauma Care 2015, som ble avholdt mandag og tirsdag på Gardermoen denne uka.

DSCF9237Flere av de fremste eksperter innen traumatologi både fra utlandet og Norge var representert som foredragsholdere, her ved Dr. Scott D’Amours, direktør for traumeavdelingen ved Liverpool Hospital i Sydney, Australia, Mitch Cohen, kirurg og direktør traumeforskning ved San Francisco General Hospital, Elmin Steyn, traume- og transplantasjonskirurg ved Christiaan Barnard Memorial hospital i Cape Town, Sør-Afrika, og Dr. Ken Boffard, University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika

Better Trauma Care in Norway 2015 plasserte seg som en internasjonalt aktuell og kompetansefremmende konferanse med sesjoner som «Trauma Updates from around the world», «Transfusion practices – pragmatism needed», «Breaking news and settling controversies» og «Trauma Care 2025 – visionaries from around the world». Blant foreleserne fra utenfor Norges grenser, var den anerkjente traumekirurgen Dr. Ken Boffard,University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika, som startet sesjonen «Trauma updates from around the world» med foredraget «Ballistics for trauma team – what do you need to know?» «Casualties don’t arrive with with labelled wounds. Treat the wound not the weapon.» oppsummerte han.

«Ethical trauma care is the little bit of humanism we add to good medical care.» Elmin Steyn

Direktør for traumeavdelingen ved Liverpool Hospital i Sydney, Australia Dr. Scott D’Amours oppdaterte på «Where are we with the open abdomen? Update WSACS». Elmin Steyn, traume- og transplantasjonskirurg ved Christiaan Barnard Memorial hospital i Cape Town, Sør-Afrika, tok for seg etiske dilemmaer i foredraget «Ethics in trauma  – and in South Africa». «Ethical trauma care is the little bit of humanism we add to good medical care.» oppsummerte hun foredraget, som var aktuelt også utenfor Sør-Afrikas grenser.«Casualties don’t arrive with with labelled wounds. Threat the wound not the weapon.» oppsummerte Dr. Ken Boffard, direktør for traumeavdelingen ved Liverpool Hospital i Sydney, Australia. «Casualties don’t arrive with with labelled wounds. Treat the wound not the weapon.» oppsummerte Dr. Ken Boffard,University of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-AfrikaDSCF9220Direktør for traumeavdelingen ved Liverpool Hospital i Sydney, Australia Dr. Scott D’Amours oppdaterte på «Where are we with the open abdomen? Update WSACS».DSCF9235Elmin Steyn, traume- og transplantasjonskirurg ved Christiaan Barnard Memorial hospital i Cape Town, Sør-Afrika, tok for seg etiske dilemmaer i foredraget «Ethics in trauma – and in South Africa».

Etikk var også tema da Annette Robertsen, overlege ved intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS), reflekterte omkring etiske problemstillinger i behandlingen av hodeskadepasienter og traumepasienter generelt i foredraget Traumeetikk – de vanskelige spørsmålene. Under denne sesjonen, med tittelen Momenter vi av og til glemmer, som ble holdt på norsk, fikk publikum også høre historien til Eirin Kjær som er et av ofrende fra 22. juli-tragedien på Utøya. Hun fortalte personlig og nært om opplevelsene, og ga et innblikk i utfordingene på den andre siden for helsepersonell som arbeider med alvorlig skadde.DSCF9313Annette Robertsen, overlege ved intensivavdelingen ved OUS, foredro om etiske problemstillinger i behandlingen av hodeskadepasienter og traumepasienter.

– Det lykkes oss å samle flere av de fremste eksperter innen traumatologi både fra utlandet og Norge, og vi kan se tilbake på to svært kompetansefremmende og faglig utviklende dager, sier Torben Wisborg, leder av NKT-Traume.

Totalt deltok 200 leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell på konferansen. Konferansen var delt i både Norges-aktuelle og internasjonalt orienterte sesjoner.

- Det lykkes oss å samle flere av de fremste eksperter innen traumatologi både fra utlandet og Norge, og vi kan se tilbake på to svært kompetansefremmende og faglig utviklende dager, sier Torben Wisborg, leder av NKT-Traume.– Det lykkes oss å samle flere av de fremste eksperter innen traumatologi både fra utlandet og Norge, og vi kan se tilbake på to svært kompetansefremmende og faglig utviklende dager, sier Torben Wisborg, leder av NKT-Traume.

Første del av dag 1 var viet temaer knyttet til konkrete utfordringer og løsninger ved det norske traumesystem: «Det norske traumesystem – ett system? Svake ledd?». (Klikk på lenken for mer om foredragene under den delen.) Deretter fulgte en debatt om lokalsykehusenes plass i traumekjeden ved Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø, og Johan Ræder, professor.

Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø, og Johan Ræder, professor dr. med. i klinisk anestesiologi, møttes til debatt om lokalsykehusenes plass i traumekjeden.Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø, og Johan Ræder, professor, møttes til debatt om lokalsykehusenes plass i traumekjeden.

Blant de norske foredragsholderne var blant annet Tina Gaarder, kirurg og leder for avdeling for traumatologi ved OUS, Pål Aksel Næss, Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Tor Brommeland, overlege ved nevrokirurgisk avdeling ved OUS, Jorunn Skattum, Iver Anders Gaski og Anette Robertsen,  overlege ved intensivavdelingen ved OUS.

DSCF9283Tina Gaarder, kirurg og leder for avdeling for traumotologi, foredro under titlene «Thromboelastography superior during initial resus?» og «Emergency thoracotomy – where and why?».

DSCF9306Iver Anders Gaski, Tina Gaarder, kirurg og leder for avdeling for traumotologi ved OUS, Jorunn Skattum og Pål Aksel Næss i panel etter sesjonen «Breaking news and settling controversies».

En viktig målsetning for konferansen er å vise bredden i den forskning som foregår innen traumatologi i Norge og i utlandet. En foredragskonkurranse, «Academic Trauma Competition (ATC) 2015», var også med på å nå dette målet. En muntlig sesjon  av innsendte abstrakter ble avholdt konferansens første dag. En vitenskapelige komité som besto av utenlandske traumeforskere med blant annet Elmin Steyn og Ken Boffard i spissen valgte tre bidrag, og disse ble annonsert under middagen samme kveld. Johannes Gott fikk første pris, Thomas Kristiansen andre pris, og Øyvind Thomassen tredje pris.

Better Trauma Care 2015 ble arrangert av NKT Traume i samarbeid med Avd. for Traumatologi på Ullevål sykehus, OUS.

Foredragene fra konferansen vil etter hvert publiseres som videoer på siden. Abonner på nyhetsbrevet så får du epost med en gang foredragene er lagt ut på siden.

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.