Holde deg faglig oppdatert, delta på traumemøtet for Helse Midt-Norge!

27. november inviterer Helse Midt-Norge, Levanger, til regionalt traumemøte. Benytt anledning for aktuell og faglig oppdatering!Regionalt traumemøteEt viktig tema for møtet er ny nasjonal traumeplan og status for traumeplan, både nasjonalt og regionalt. Torben Wisborg fra NKT Traume vil være tilstede og og orientere. Kjell Salvesen vil snakke om hva som gjøres knyttet til traumeplanen i Helse Midt-Norge.

Dette er årets siste traumemøte. Og i tillegg til orientering om ny nasjonal traumeplan, inneholder programmet en rekke aktuelle foredrag som gir viktig faglig oppdatering for alle som er ansatt innenfor traumefeltet. Benytt anledningen til å delta nå!

Traumemøtet er åpent for alle. Det er gratis å delta, meld deg på her. Velkommen! Her finner du oppdatert program!

Tid Agenda
0900-0930 Nasjonal traumeplan
Hva gjør vi i Helse-Midt (Kjell Salvesen)
Status (Bent Åge Rolandsen)
0930-1000 Ny nasjonal traumeplan – status (Torben Wisborg, NKT-Traume)
Hvilke pasienter gjelder planen for – hvordan skille
1000-1030 Revisjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp
(Camilla Hardeland, prosjektleder revisjon av Indeks, NAKOS)
1030-1045 Pause
1045-1115 Faglig oppdatering for ambulansetjenesten
Hvordan møte familier i sorg – (Trond Boye Hansen,
ulykkesgransker, ambulansetjenesten, OUS)
1115-1145 Lokal lege i vakt – nye krav i Akuttforskriften (Helen Brandstorp,
leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin)
Hvordan løse det i Helse Midt?
1145-1230 Lunsj
1230-1300 Avansert prehospital behandling – hvem får tilbudet, og hva bør gjøres?
(Torben Wisborg, NKT-Traume)
1300-1330 Teamfunksjon – hvorfor trene?
(Guttorm Brattebø,
Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland & Stiftelsen BEST)
1330-1400 Pasienterfaringer – fra en pasient
Hvordan gjør vi dette bedre
1400-1415 Pause
1415-1500 Overføringer og kommunikasjon
Kasuistikk fra 1) traumesenter, 2) akuttsykehus, 3) LA-tjenesten
Hvordan bli bedre?
1500-1530 Sykehus uten ortoped
(Olav Røise, klinikksjef og ortoped, Ullevål sykehus, OUS)
1530-1600 Forskning innen traumatologi – hvorfor og hvordan
(Torben Wisborg, NKT-Traume)
1600-1630 Spørsmål, diskusjon, oppsummering og vel hjem!
(Ole-Petter Vinjevoll, Bent Åge Rolandsen, Torben Wisborg)