Instruktørsamling for KITS

Mandag 16. november var 90 av landets KITS-instruktører samlet til instruktørsamling i Oslo.

I løpet av fire år har KITS blitt innført på alle akuttsykehus med traumefunksjon og alle traumesentra i Norge. Det har blitt gjennomført over 200 kurs og rundt 3000 deltagere har gjennomført og bestått kurs i traumesykepleie. KITS-instruktørene legger ned mye jobb i å formidle traumekunnskap på sine respektive sykehus. Hvert sykehus har sine egne instruktører og en kursleder som står for gjennomføringen av kursene. Instruktørene har gjort en fantastisk innsats for systematisk traumebehandling. KITS bidrar til økt samarbeid mellom ulike faggrupper, sykhus og regioner.

Instruktørsamlingen ble arrangert for 3. år på rad med fokus på praktisk gjennomføring av kurset, endringer i kurskonseptet, faglig påfyll med inspirerende forelesninger om stikk og skuddskader med Pål Aksel Næss, thoraxskader med Pete Majak og Bekken og ekstremitetsskader med John Clarke-Jensen.

Pål Aksel Næss foreleser om stikk og skuddskader
Pål Aksel Næss foreleser om stikk og skuddskader

Anestesisykepleier Jeanette Finstad har gjort en studie på om KITS har en effekt på opplevd traumekompetanse både før og etter KITS. KITS bidrar til økt kompetanse! Du kan lese mer om denne studien her

Karin Vinjevoll Eidsaa holdt en spennende forelesning om observasjon av traumepasienten på intensiv.

Dagen ble avsluttet med en sosial middag.

Tusen takk til
avdeling for traumatologi OUS og NKT-Traume som har gjort det mulig å etablere KITS som et nasjonalt traumekurs for sykepleiere.
En spesiell takk til Kari Bjørnstad og Per Christian Aasarmoen som har bidratt i stor grad at KITS er blitt en suksess!

Med hilsen

Knut Magne Kolstadbråten
Leder av KITS