Regionalt traumemøte i Helse Vest

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi arrangerte sammen med regional traumekoordinator for Helse Vest et møte på Haukeland Universitetssjukehus torsdag 12.11.

Møtet ble åpnet av adm.dir. Eivind Hansen, Helse Bergen, som la vekt på at fagpersonell må møtes for å skape de beste muligheter for god pasientbehandling, og at Helse Bergen nå tar et krafttak for å styrke traumesenterets rolle i regional traumebehandling.

2015-11-12 09.03.53
Programmet omfattet de fleste ledd i behandlingskjeden fra skadested til rehabilitering.
En av oppdateringene var om behandling av traumatisk hjertestans, der Marius Rehn fra Londons’ Air Ambulance foreleste over videokonferanse direkte fra London om deres nye behandlingsalgoritmer, som forenkler de fire H’er og de fire T’er til HOT – som står for Hypotension, Oxygenation og Tension

Pneumothroax/Tamponade.

2015-11-12 11.46.09

Det var stort fokus på penetrerende skader utenfor sykehus, der en beretning om Årdal-drapene gjorde møtet veldig realistisk. Den nye prosedyre for «Pågående LIvtruende Vold – PLIVO» ble gjennomgått.

Dette er det første i en rekke møter som NKT-Traume arrangerer sammen med regionale traumekoordinatorer, i et forsøk på gjøre ny viten tilgjengelig for så mange som mulig i behandlingskjeden, også utenom de store nasjonale møtene. De neste møter er planlagt i Oslo 17.11., Levanger 27.11., og i Tromsø 3.12