Ny prosedyre ang stabilisering av columna – vi ønsker høringsuttalelser

En nasjonal gruppe har utarbeidet en kunnskapsbasert fagprosedyre på «Prehospital stabilisering av columna – fra skadested til avklaring», og vi ønsker deg og dine kollegaer som høringsinstanser.

Bakgrunn for utarbeidelsen:
Det har hersket stor uenighet om hvordan man best sikrer stabilisering av columna hos traumepasienter og ulike retningslinjer/prosedyrer ble innført ved helseforetakene. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) har sammen med Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) tatt initiativ til å samle en nasjonal tverrfaglig gruppe for å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje etter definerte metoder basert på AGREE krav (se metoderapport).

Forankring:
Prosedyren må (ifølge metoden se www.fagprosedyrer.no) forankres i et helseforetak av praktiske og organisatoriske grunner. Denne prosedyren har blitt forankret på Sørlandet sykehus uten at dere må legge for stor vekt på dette.

Implementering:
Etter høringsrunden vil prosedyren bli tilgjengelig for implementering ved alle helse foretak i Norge gjennom Helsebiblioteket.no. Vi ønsker oss faglig enighet og at en samlet helsetjeneste skal stå bak anbefalingene – så langt det lar seg gjøre. Derfor ønsker vi at du og ditt fagmiljø sprer denne prosedyren og kommer med innspill til forbedringer. Send disse til elisabeth.Jeppesen@norskluftambulanse.no

Vi gjør oppmerksom på at innspill må være godt forankret og vise til forskning der det finnes.

Her finner du prosedyre og metoderapport

Høringsfristen er satt til 14. Desember.

Mvh

Elisabeth Jeppesen | MPH, PhD
Fagsjef – Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Prosjektleder – Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Mobil + 47 95 10 52 71

Per Kristian Hyldmo, MD
Consultant Anesthesiologist, Air Ambulance, Sørlandet hospital, Norway
PhD Research Fellow, Norwegian Air Ambulance Foundation
and University of Stavanger, Norway
Phone: +47 416 00 21