Ulik praksis for behandling av massive blødninger selv blant førende traumesentre

De fleste sykehus bruker en transfusjonsplan som sikrer at pasienter med stor pågående blødning får en blanding av erytrocytter, plasma og blodplater som ligner mest mulig på fullblod, og som inneholder flest mulig av blodets normale koagulasjonsfaktorer.

7. jan nyhetssak

Seks ledende traumesentre som samarbeider om en stor EU-støttet undersøkelse av traumeindusert koagulasjonsforstyrrelse har nettopp publisert en undersøkelse av egen praksis og rutiner. De fant, overraskende, at både definisjon på massiv blødning og transfusjonspraksis varierte. Noe mener de skyldes lokale forhold og behandlingstilbud, men annet skyldes at de nyeste retningslinjer ikke er gjennomført selv på disse sentre med spesiell interesse for koagulasjon og massiv transfusjon. Du finner artikkelen her, og bildene er fra artikkelen.

7 jan nyhet

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har bedt norske eksperter lage nasjonale retningslinjer for behandling av massiv blødning. De er en del av den nye nasjonale traumeplan som nå er levert fagdirektørene for de regionale helseforetak. Her har vi både tatt høyde for traumesentre og for akuttsykehus med traumefunksjon som ikke har trombocytter tilgjengelig gjennom sin lokale blodbank. Vi har også retningslinjer for bruk av medikamentell støttebehandling av blødning. Du finner traumeplanen her.

Litteratur:

Schäfer N, Driessen A, Fröhlich M, Stürmer E, Maegele M, TACTIC partners. Diversity in clinical management and protocols for the treatment of major bleeding trauma patients across European level I Trauma Centres. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2015, 23 :74 (1 October 2015)