Traumemøte med Johan Pillgram-Larsen i Hammerfest med deltakelse fra hele Helse Nord

Traumemøte med Johan Pillgram-Larsen i Hammerfest med deltakelse fra hele Helse Nord

hammerfest traumedag

Traumekomiteen på Hammerfest sykehus arrangerte en hel-dags samling med Johan Pillgram-Larsen på Hammerfest sykehus fredag 22.1.16.
Tidligere har traumekirurgene Tina Gaarder og Pål Aksel Næss hatt en tilsvarende dag i Hammerfest. Ansatte i ambulansetjenesten, akuttmottak, operasjon, anestesi, intensiv, sengeposter og alle kirurger, ortopeder og anestesiologier samt røntgenleger deltok, og operasjonsprogrammet samt poliklinikker var redusert til et minimum.
Johan Pillgram-Larsen brukte sine erfaringer etter å ha vært Forsvarets overlege i kirurgi og som traumekirurg til å diskutere nytten av rutiner og systematisk tilnærming til alvorlig skadde pasienter, men han understreket også behovet for å handle raskt og besluttsomt når det er nødvendig.

«Som en feltherre – du MÅ ha 40% viten for å kunne beslutte deg, men vil du ha mer enn 70% mister du dine handlingsmuligheter fordi det tar for lang tid å innhente de siste informasjoner».

Pillgram-Larsen tok utgangspunkt i Hammerfest sykehus’ plassering i Nord-Norge med flyplass og relativ kort tid til traumesenteret på UNN, men også perioder uten flyvær og da 450 km til Tromsø på vei.

For å øke utbyttet for Helse Nord ble møtet overført som videokonferanse, og sykehusene i Kirkenes, Narvik, Bodø og Stokmarknes deltok aktivt, også med innspill underveis.
-Det er nyttig for oss som traumeteammedlemmer å bruke en hel dag på faglig oppdatering, og vi får bedre felles forståelse når alle teammedlemmer og teamledere får samme faglige påfyll, sa et teammedlem.