TNCC kurs 2016

TNCC logo

TNCC- er ett strukturert og dynamisk traumekurs for sykepleiere. Anerkjent som sykepleiernes traumeutdanning verden over. Av sykepleiere for sykepleiernes virksomhetsområde i traumebehandlingen. TNCC baserer seg på samme konsept som de internasjonale traumeutdanninger for leger og prehospitalt personell som ATLS og PHTLS. Målgruppen for kurset er sykepleiere med bakgrunn fra anestesi, intensiv, akutt, akuttmottak, legevakt, offshore, forsvaret, ambulanse, lokalakuttmedisinske team/sentre, diskrikt med mer. Alle med relasjon til den hardt skadde pasient.

Kursets mål
Målet med kurset er å gi kursdeltakeren økt teoretisk og praktisk kunnskap i håndtering av den hardt skadde pasient i kritisk fase. Kurset er bygd opp strukturert og systematisk og legger stor vekt på praktisk trening. Noen mål kan nevnes

  • Rask identifisering av livstruende skader
  • TNCC gir Systematisk og strukturert pasientvurdering
  • Målrettet pågående undersøkelse og behandlingstiltak for bedret pasientforløp for den Traumatiserte pasient

 

Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres over to og en halv dag med både teori og praktisk trening. Det er en forutsetning at utsendt lærebok/materiell som utsendes i god tid før kurs blir gjennomlest og at nettmodul er fullført før kursstart. Avslutningsvis er det både praktisk og skriftlig test som må bestås for at kurset blir godkjent og registrert i USA.

TNCC-manualen
TNCC-manualen er nå i 7 utgave, redigert i 2015. Boken er forbedret fra tidligere utgaver og inneholder 24 kapitler. Hvert kapittel med oppsummering over viktige momenter. Den Norske slideserien er nøye gått igjennom før oversettelse og blir medisinsk kvalitetssikret.

Kursrettigheter og –administrasjon
Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF (ALNSF) er rettighetshavene til kurskonseptet i Norge, gitt av ENA – Emergency Nurses Association, USA. Med faglig dyktige instruktører fra de fleste grener innen akuttmedisin i Norge. Administrativt vedlikeholdes og kordineres kurskonseptet av nasjonal koordinator for TNCC – NORGE.

Kursavgift
Pris for kurset er kr. 7950,-. Dette inkluderer materiell, kursavgift, lunsj to dager samt kaffe/frukt. Kursmateriell blir tilsendt deltakeren i god tid før kursstart. Sykepleierstudenter og ambulansearbeidere/paramedic kan delta som observatører på kurset ved å ta kontakt.

Avmeldingsrutiner

  • Avmeldingsfrist er 8 uker før kursstart om ikke annet er nevnt.
  • Avmelding senere enn 8 uker før kursstart belastes med halv kursavgift.
  • Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med full kursavgift.
  • Alle henvendelser om endring/avmelding må skje skriftlig til tncc@alnsf.no

 

Kurskalender/påmelding

www.tncc.no

Kontakt

Epost: tncc@alnsf.no

Telefon: 90942545

Nasjonal koordinator

Morten Bakkerud