Skandinavisk Akuttmedisin 2016

SAM-2016_banner

Nakos, Nasjonal Kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, arrangerer Skandinavisk Akuttmedisin 2016 på Thon Hotel Oslo Airport 5. – 6. april 2016.
Årets konferanse starter med plenumssesjoner der det settes fokus på de nye retningslinjene og på organisering av de prehospitale tjenestene i Skandinavia.

Etter plenumssesjonene er det to parallelle sesjoner ut resten av konferansen. Mer om det innholdsrike programmet finner du her.

Hovedtema er nye retningslinjer for hjerte- lungeredning (HLR). Høsten 2015 presenteres nye internasjonale retningslinjer for gjenoppliving, og norske retningslinjer for gjenoppliving vil for første gang bli presentert på konferansen.

Konferansen henvender seg til alle personellgrupper i alle nødetatene, helsevesenet, politiet, brann- og redningstjenesten og frivillige beredskapsorganisasjoner.

For mer informasjon og påmelding se her

Velkommen til Thon Hotel Oslo Airport 5. og 6. april!