Seminar: «Fremtidens helsetjenester for akutte behov utenfor sykehus»

Fire nasjonale kompetansetjenester inviterer til åpent seminar om «Fremtidens helsetjenester for akutte behov utenfor sykehus». Meld deg på nå!

Nasjonal helse- og sykehusplan og Akuttutvalgets NOU Først og fremst har skapt mye og godt engasjement. For å komme videre trengs mer solid kunnskap.

Fire nasjonale kompetansetjenester inviterer til et åpent seminar: Hva vet vi om helsetjenestene som skal bevare folks helse når det haster? Hva vet vi ikke og hva må vi sikre oss kunnskap om?

Nedenfor kan du se hele programmet! Møtet med lunsj og forfriskninger er gratis og dekkes av de fire kompetansetjenester. Påmeldte som ikke melder avbud belastes for lunsj.

 

Sesjonstidspunkt Sesjonens tema Ansvarlig
10:05 –10:25 Geografi og legevakt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
(Nklm) – Guttorm Raknes
10:25 – 10:45 Spørsmål og svar (Nklm) – Guttorm Raknes
10:50 – 11:10 Rekruttering og stabilisering av leger i distrikt og sikring av kvalitet Nasjonalt senter for distriktsmedisin
(NSDM) – Birgit Abelsen og Helen Brandstorp
11:10 – 11:30 Spørsmål og svar NSDM – Birgit Abelsen og Helen Brandstorp
11:30 – 12:30 Lunsj Table Cell
12:30 – 12:50 Responstider i den akuttmedisinske kjeden.
Kompetansebehov og utviklingstrekk
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin
(NAKOS) – Jan Erik Nilsen
12:50 – 13:10 Spørsmål og svar NAKOS – Jan Erik Nilsen
13:15 – 13:35 Den alvorlig skadde pasient Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
(NKT-Traume) – Torben Wisborg
13:35 – 13:55 Spørsmål og svar NKT-Traume – Torben Wisborg
14:15 – 16:00 Panelsamtale Nklm   NSDM   NAKOS   NKT