ATLS kurs nummer 100

ATLS ble innført i Norge i 2004 og er et traumekurs av leger og for leger. Denne uken gjennomførte vi kurs nummer 100 og har dermed sertifisert over 1700 leger.

Onsdag morgen møtte 20 deltagere fra både større og mindre sykehus opp på søsterhjemmet på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Der ble de møtt av et nasjonalt fakultet bestående av 12 erfarne ATLS instruktører fra hele landet. Gjennom forelesninger, øvingsstasjoner og simuleringer ble deltagerne drillet i et system med fokus på ABCDE. Med god hjelp av NKT-T og 10 ivrige markører, avsluttet vi nok et vellykket kurs fredag etter 2,5 intense dager.

Foto: Anders Bayer
Foto: Anders Bayer

Kurset ble markert med middag på Festningen, der initiativtakerne for innføringen av ATLS var invitert.

ATLS har fått sin sentrale plass i Norge og er i dag obligatorisk i generell kirurgi og et krav for leger i traumemottak. Med 10 kurs pr år, har vi 200 kursplasser årlig. 76 entusiastiske ATLS instruktører driver dette videre, og sammen skal vi sørge for optimal initial vurdering og behandling av traumepasienter i Norge.

Foto: Anders Bayer
Foto: Anders Bayer

 

Jørgen Joakim Jørgensen
Nasjonal medisinsk leder, ATLS Norge
Overlege Traume/Karkirurgi
Avdeling for Traumatologi og Karavdelingen
Oslo universitetssykehus

Email: joakim.jorgensen@online.no
Email: joakim.jorgensen@ous-hf.no