Nasjonale prosedyrer for behandling av alvorlig nedkjøling utenfor sykehus 

NRK Dagsrevyen fastslo mandag at nasjonale retningslinjer for behandling av alvorlig nedkjøling mangler. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) tok allerede i fjor initiativ til en arbeidsgruppe som skal samordne de to eksisterende regionale veiledere for behandling av alvorlig hypotermi. Utkast til endelig nasjonal prosedyre kommer i løpet av året.

NRK Dagsrevyen hadde mandag en reportasje om at det fortsatt mangler nasjonale retningslinjer for behandling av alvorlig nedkjøling. Se: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21030716/07-03-2016#t=04m56s

rodekors
Foto: Oppegaard RKH

Reportasjen kom på 6-årsdagen for den tragiske hendelsen med to jenter i Kristiansund, som avdekket usikkerhet om hvor pasienter med hjertestans og nedkjøling skal behandles. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen vil ifølge NRK pålegge de regionale helseforetak å etablere en ordnet beredskap. Hun sa på NRK at: «På mandag skal Helsedepartementet møte fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Der får fagdirektørene beskjed om at disse retningslinjene skal på plass.»

Det finnes to regionale veiledere/prosedyrer for behandling av alvorlig hypotermi. Både Helse Nord og Helse Sør-Øst har utarbeidet prosedyrer. Disse pasienter er imidlertid så sjeldne, og dukker opp uventet og overalt, at det er behov for en felles nasjonal prosedyre utarbeidet av de som vet mest om behandlingen.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) tok allerede i fjor initiativ til en arbeidsgruppe som skal samordne de to eksisterende regionale veiledere for behandling av alvorlig hypotermi. NKT-Traume kommer tilbake med utkast til en endelig nasjonal prosedyre i løpet av året.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) tok allerede i fjor initiativ til en arbeidsgruppe som skal samordne de to eksisterende regionale veiledere for behandling av alvorlig hypotermi. Alle de fire traumesentre har lånt oss fagfolk fra anestesi og hjertekirurgi, og gruppen er i gang med arbeidet. Vi venter å kunne levere forslag til en nasjonal prosedyre i løpet av året i år.

Dere finnes altså to gode regionale prosedyrer, RHF’ene har allerede kompetanse og plan for å løse denne mangel på en nasjonal prosedyre og for å kunne håndtere det regionale behandlingsansvar. NKT-Traume kommer tilbake med utkast til en endelig nasjonal prosedyre i løpet av året.

Relaterte lenker: