De viktigste akuttmedisinske nyheter i 2015

Flere har etterspurt foredraget professor Torben Wisborg holdt under konferansen Skandinavisk Akuttmedisin 2016. Her finner du forelesningen «De viktigste akuttmedisinske nyheter i 2015».

Torben Wisborg, Leder NKT-Traume, professor og overlege ved Hammerfest sykehus
Torben Wisborg, Leder NKT-Traume, professor og overlege ved Hammerfest sykehus

Professor og overlege ved Hammerfest sykehus, Torben Wisborg, foreleste under konferansen Skandinaviske Akuttmedisin 2016 om de viktigste akuttmedisinske nyheter i 2015. Etter omfattende research og gjennomgang av fjorårets akuttmedisinske utvikling, har Wisborg trukket frem 13 nyheter som må anses som svært viktige for fagfeltet. Nyhetene spenner fra ny prosedyre for stabilisering av ryggsøylen, til hjertestanstrening og bruk av Big data og tailored RCT’s. De 13 viktige nyhetene er:

 • Stabilisering av ryggsøylen – ny prosedyre
 • Antidote mot direktevirkende orale antikoagulantia
 • Kasuistikk: intraosseøs – komplikasjon
 • Når er traumepasienten hypotensiv?
 • Akutt kirurgi – hvor?
 • Resuscitative endovascular ballon occlusion of the aorta – reboa
 • Damage control resuscitation
 • Non-technical skills / arm training
 • Hjertestans-trening – ahlr eller forebygging
 • Free open access medical education – FOAMed
 • Nice guidelines – Major Trauma
 • Bruk av Big data og tailored RCT’s
 • Paediatric trauma protocols

Blant de norske nyhetene, er det verdt å merke seg den nye prosedyren for stabilisering ved mulig nakke- eller ryggskade. En bredt sammensatt nasjonal gruppe laget i 2015 en kunnskapsbaserte prosedyre for pasienter som kan ha skade i nakke eller rygg. stabilisering_flytskjema
Prosedyren finnes nå i Helsebibliotekets samling av Fagprosedyrer, og håpet er at den skal brukes over hele landet. Over ser du utdrag fra Wisborgs forelesning som viser stabiliseringsprosessen fra skadested til avklaring.

For mer om den nye prosesdyren for stabilisering av columna og de øvrige av fjorårets viktigste nyheter, se forelesningen «De viktigste akuttmedisinske nyheter i 2015» her!