Universitetet i Stavanger tar våren 2016 opp 26 nye studenter til Master i Prehospital Critical Care.

Høsten 2014 ble Master i Prehospital Critical Care etablert på Universitetet i Stavanger. Master utdanningen ble etablert etter et initiativ fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) fordi SNLA så et behov for en tverrfaglig internasjonal etter- og videreutdanningen innen prehospital akuttmedisin.
Dette behovet har kommet som et resultat av økende kompleksitet i prehospital akuttmedisin med stor ansvar for de som jobber utenfor sykehuset. Samtidig er det en utfordring med adskilte fagsiloer i både grunn- og etterutdanning av helsepersonell, noe som er et paradoks når det stilles krav om god samhandling på tvers av profesjoner.

Foto: Morten Bakkerud
Foto: Morten Bakkerud

Da masteren startet opp høsten 2014 var det 25 entusiastisk studenter som kastet seg ut på et nytt studie. SNLA stilte økonomisk garanti for studiet og stod for finansieringen av først student kull i sin helhet. Sammen med UiS har SNLA siden da jobbet hardt for å skaffe offentlig finansiering av studiet på plass.
En viktig del av dette arbeidet var å få synliggjort nytten av studiet noe man har klart med stor suksess. Masteren har siden 2014 blitt lagt godt merke til og er bla.a. nevnt i Akuttutvalgets NOU 2015:17 ”Først og fremst”. I 2016 fikk UiS så bevilget midler fra Kunnskapsdepartementet til å opprette 26 studieplasser på deltid for masteren. Dette betyr at studiet fra høsten 2016 er et offentlig finansiert deltidsstudie med opptak annet hvert år.

Master i Prehospital Critical Care har som målsetning å gi studentene økt kompetanse innenfor fagområdet prehospital akuttmedisin. Studiet er ikke et profesjonsstudie og leder således ikke frem til en ny yrkestittel, men studentene vil utgjøre de blant sine kolleger med mest spisset kompetanse innen akuttmedisin og vil forventes å fylle roller og oppgaver som fagutviklere, ledere og forskere. Med forelesere og fagansvarlige fra flere europeiske land i tillegg til Norge er det høyt nivå på den faglige leveransen.
Det stilles store faglige krav til studentene, som alle har lang erfaring fra prehospital akuttmedisin i Norge. Vi håper at flere av studentene vil ønske å gå videre etter masterutdanningen med ph.d. utdanning og dermed også bidra til at faget løftes ytterligere.

Foto: Morten Bakkerud
Foto: Morten Bakkerud

Søknadsfristen for opptak til studietstart høsten 2016 er 1. Mai.

https://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/etter-og-videreutdanning/erfaringsbaserte-mastergrader/master-in-pre-hospital-critical-care/

Vi publiserte ett innlegg om oppstarten av denne masteren i november 2014:
Master i prehospital critical care