Global surgery – global health

Skader er en stadig større dødsårsak i lav- og middelinntektland. Det er stor mangel på kirurgisk og anestesiologisk kompetanse, og mange skadde pasienter får ikke den behandling de kunne fått.
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har primært en nasjonal rolle, men vi har en forpliktelse til å spre kompetanse. Et av tiltakene er at vi har gjort læreboken Save Lives, Save Limbs åpent tilgjengelig på vår hjemmeside, se her.

malawi1

The Lancet hadde en artikkelserie i 2015 om behovet for bedre tilgang til kirurgi for folk i lav- og middelinntektland. Se serien her.

Leder for NKT-Traume deltok nylig sammen med sykepleier Heidi Brevik og anestesilege Guttorm Brattebø fra Haukeland Universitetssjukehus i opplæring av traumeteam på Kamuzu Central Hospital i Lilongwe, Malawi. Prosjektet er en del av et større prosjekt som Avdeling for Internasjonalt Samarbeid på Haukeland Universitetssjukehus driver i Malawi. Selv om rammene er MEGET forskjellige fra norske traumemottak er kunnskapen bra, og utfordringene med å jobbe i team de samme som vi ser i Norge.

 

Malawi

Avdeling for Traumatologi på Oslo Universitetssykehus arrangerer sammen med Norsk Kirurgisk Forening og NKT-Traume tre dagers traumemøte på Holmenkollen i uke 43, mandag-onsdag 24.-26.10.2016 i forbindelse med høstmøtene for kirurger, ortopeder og anestesileger.

Tirsdagen er avsatt til Global Surgery, med følgende tema:

GLOBAL SURGERY – how can we contribute in a useful and sustainable way? Det er planlagt et spennende program som vil diskutere behov, politiske intensjoner, pågående prosjekt, planer og erfaringer fra nasjonale og internasjonale eksperter, opplæringsprogram med vekt på langvarige og livskraftige effekter (sustainability).

Det blir i alle fall følgende forelesere:

-Tarek Razek, Canada

-Ken Boffard, South Africa

-Desmond Winter, Ireland

-Jan Jansen, Scotland

-Gareth Davies, UK

-Mark Bowyer, US

-Louis Riddez, Sweden

-Mudhafar K Murad, Northern Iraq

-Herman Lonnee, Trondheim/India

-Andreas Wladis, Stockholm

-Charles Mock, US

Følg med på traumatologi.no der programmet blir lagt ut med påmeldingslenke så snart det er kommet litt lenger – før sommer.