ATLS kurs høsten 2016

Vårens ATLS kurs er nå gjennomført, det har blitt holdt 5 kurs denne våren i Oslo og i Trondheim.

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

Kursets mål
Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om og trening i systematisk diagnostisering og behandling av hardt skadde pasienter. Kurset vektlegger spesielt praktiske ferdigheter.

Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres på to og en halv dag og det er forventet at deltagerne har studert læreboken meget godt før de møter på kurset. Læreboken sendes ut i god tid før kursstart. Det vedlegges en pretest som må besvares og leveres ved fremmøte for å vise at man har arbeidet med læreboken.

Kurs nummer 100 ble avholdt på Oslo Universitetssykehus, Ullevål i februar. Les mer om dette jubileums-kurset her

Foto: Anders Bayer
Foto: Anders Bayer

Det vil arrangeres 5 ATLS kurs til høsten også, disse kursene holdes i Stavanger, Bergen og Oslo.

Kursoversikt:

Stavanger: 28. – 30. september meld deg på her

Stavanger: 19. – 21. oktober meld deg på her

Bergen: 2.- 4. november meld deg på her

Oslo: 23.- 25. november meld deg på her

Oslo: 14.- 16. desember meld deg på her

Kursavgift
Pris for ATLS-kurset er kr. 12.500,-. 

Kursmateriell blir sendt til den adressen deltakeren oppgir. Kostnad for porto blir belastet fakturamottaker. For forsendelser utenfor Norge er kostnaden kr. 300,-. Dersom kursmateriell blir returnert grunnet ”uavhentet pakke” og må sendes på nytt påløper en tilleggskostnad på kr. 150,-.

Avmeldingsrutiner
Avmeldingsfrist er 8 uker før kursstart.
Avmelding senere enn 8 uker før kursstart belastes med halv kursavgift.
Avmelding senere enn 4 uker før kursstart belastes med full kursavgift.
Alle henvendelser om avmelding/endringer må skje skriftlig til kurs@traumatologi.no