Regionalt nettverksmøte Helse Nord, Hammerfest

8. -9. juni ble det arrangert et regionalt nettverksmøte for Helse Nord. Denne gangen var det Hammerfest sykehus som var arrangør. Tilstedet var representanter fra alle akuttsykehus med traumefunksjon i Helse Nord.

På programmet stod blant annet  – Hvordan utarbeide en kunnskapsbasert prosedyre? Og veien frem til den ferdige nakkekrage – prosedyren.

For ett drøyt år siden ga Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og Kunnskapssenteret et oppdrag til en gruppe av helsepersonell med særlig kunnskap om alvorlige skader: Lag en kunnskapsbasert prosedyre for prehospital håndtering av nakke-/ryggskader. I over ett år har gruppa arbeidet med å formulere spørsmål, søke i all tilgjengelig litteratur og velge ut retningslinjer og studier som kunne brukes.

Elisabeth Jeppesen foreleste om metoden og prosessen rundt dette arbeidet.

Elisabeth Jeppesen, Fagsjef Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Elisabeth Jeppesen, Fagsjef Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Spesialsykepleier og Phd – kandidat Unn Sollid Manskow ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UiT, snakket om «Hvordan går det med pasienten og de pårørende etter en alvorlig traumatisk hjerneskade» Resultatene hun presenterte er resultater fra to norske multisenterstudier i perioden 2009 – 2013. Deltagende sykehus på disse studiene er Oslo universitetssykehus, Ullevål, St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord – Norge, Tromsø.

Unn Sollid Manskow
Unn Sollid Manskow

Daglig leder Ida Svege ved Nasjonalt traumeregister hadde en egen sesjon sammen med alle de lokale traumeregistrarene.