Den 28. og 29. april ble det avholdt DSTC kurs i Tromsø.

20160429_122359

Målgruppen var primært leger i bakvakt ved Traumesenteret, Helse Nord, UNN.
Kurset kom i stand gjennom NKT Traume og var et generøst tilbud fra DSTC Norge for å styrke kompetansen ved Traumesenteret.
Kurset er et praktisk og teoretisk kurs som gir deltagerne økt kompetanse i behandlingen av hardt skadde pasienter etter ankomst til sykehus. Kurset ble en suksess. DSTC stillte med 5 instruktører av ypperste klasse. De kom fra Oslo Universitetssykehus, Johannesburg, Sør Afrika og London, England.
En viktig faktor for resultatet var bidraget fra Universitetet i Tromsø som stillte sitt laboratorium med fast personell til disposisjon. Mye av kurset består av trening i team.
Teamene kom fra UNN Tromsø + UNN Narvik, og bestod av anestesileger, operasjonssykepleie og anestesisykepleiere i tillegg til kirurger. Takk for dugnaden fra DSTC Norge og alle som bidro.

Terje Lillegård
Regional traumekoordinator Helse Nord