Nettverksmøte for helsepersonell involvert i traumebehandling!

Suksessen fra tidligere gjentas! Stiftelsen BEST, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi og Nasjonalt Traumeregister inviterer igjen til seminar og nettverksmøte i Bergen 14.-16. november!

Seminaret er rettet mot helsepersonell som er engasjert i teamtrening og/eller involvert i traumebehandling.nettverksmote

Temaene for seminaret:

  • Forbedring av traumesentre – implementering av ny viten – teamtrening for medisinske/pediatriske/nyfødte pasienter
  • Kasuistikker – Kvalitetsutvikling – hvordan øke overlevelsen etter hjertestans gjennom systematisk arbeid? – Sikkerhetskultur og pasientsikkerhet
  • CRM i team – Triage i akuttmottak & prehospitalt – kasuistikker
  • Ambulansehelikopter – Avstand til sykehus – betyr det noe? – Sykehus uten ortoped – sykehusplanen
  • Traumeplan – Komorbiditet hos traumepasienter – Forskning – BEST videre – fasilitatoropplæring – 20-års jubileum 2017
  • Separate sesjoner for traumeledere/traumekomiteledere, traumeregistrarer, traumekoordinatorer, medisinstudenter, medisinske/barne- og nyfødtteam

Vi håper minst en sykepleier og en lege kan delta fra hvert sykehus. Det vil være felles forelesninger og egne sesjoner spesielt tilpasset sykehusenes traumeledere/traumekomiteledere, traumeregistrarer, traumekoordinatorer, medisinstudenter, medisinske/barne- og nyfødtteam. Vi håper derfor at representanter for alle disse gruppene deltar.

Tid og sted

Møtet arrangeres på Haukeland Universitetssykehus. Det skal også i år være et forum for utveksling av erfaringer, gode ideer og gjensidig hjelp. Nettverksmøtet starter kl. 10.00 mandag den 14., og avsluttes kl.16.00 onsdag 16. november.

Forberedelser

Til plenumssamlingene ønsker vi at sykehusene legger frem en kasuistikk (maks. 10 min.) fra eget sykehus for at alle skal lære av hverandres erfaringer – det være seg suksesser eller situasjoner som kunne vært håndtert på en annen måte. Mal for presentasjonen og mer informasjon vil bli tilsendt over sommeren. Også NKT-Traume og NTR vil invitere sine kontaktpersoner til å bidra med innlegg på separate samlinger eller i plenum.
Vi håper sykehusene fortsatt vil presentere seg med posters, dvs. at dere lager en egen infoposter – ”low-tech & home-made” – der dere presenterer det dere ville ønske å få vite fra andre. Praktiske løsninger, prosedyrer, hjelpemidler eller lignende er eksempler på hva disse posterne kan omfatte.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er på kr. 1.500,- pr. person, og dekker alle tre dager med forelesninger, enkel lunsj/kaffe/pausemat under møtedagene og felles middag to kvelder (drikke betales av den enkelte). Sykehusenes må selv dekke reise/overnatting.

Program

Programmet blir sendt ut så snart det er klart. Det blir mange spennende temaer og forelesere!

Overnatting og booking

Dere ordner med overnatting selv. Mange helseforetak har innkjøpsavtaler. Vi har reservert noen rom og inngått avtale med Hotel Grand Terminus og søsterhotellet Augustin Hotel. Terminus ligger nær jernbanestasjonen og Augustin er få minutters gange fra Bergen havn, gågaten og Fisketorget. Begge hotellene har i gangavstand gode bussforbindelser til Haukeland.

Reservasjonen er fra søndag 13. til onsdag 16. november.
Følgende tilbud ved bestilling før lørdag 1. oktober: (Ledige rom blir frigitt etter dette!)

Enkelt rom kr. 900,- inkl. mva. pr. rom/døgn. Dobbelt rom kr. 1100,- inkl. mva. pr. rom/døgn. Prisene inkluderer stor frokostbuffet.

Booking skjer via mail booking@grandterminus.no eller tlf. 55212527 til booking.  For å få tilgang til spesialprisen, må man referere til bookingkode: 4005485 (Grand Terminus) eller 4005487 (Augustin Hotel). Kodene er ikke gyldig på nett!

Påmelding

For å kunne planlegge mat, drikke, undervisningsrom etc. er påmeldingsfristen satt til 16. oktober. Påmeldingen er bindende, kan gjøres her:

Meld deg på nettverksmøte i Bergen 14.-16. november

Vi håper du og ditt sykehus ser nytten av å delta, og gleder oss til å møte dere! Er det noe du/dere lurer på, ta kontakt på e-post eller telefon.

Kontaktpersoner

Kjersti M. Fagerstad
Koordinator i Stiftelsen BEST
Kontor: +47 78421256
Mobil: +47 90027701
Send epost
Ida Svege
Nasjonalt Traumeregister
Mobil: + 47 91711952
Send epost
Tone Slåke
NKT-Traume
Mobil: +47 97558353
Send epost