Oversette skader ved røntgenundersøkelse av alvorlig skadde pasienter

Nordic Forum for Trauma & Emergency Radiology er en aktiv forening for traumeinteresserte radiologer. Gruppen holder årlige konferanser i Norden, sist i Århus 25.-26. mai. Her var det et fire dagers program med ca 100 deltakere, der NKT-Traume deltok med en presentasjon av de nye retningslinjer for stabilisering av columna. Informasjon om foreningen finner du her. Alle foredrag med presentasjoner fra møtet ligger her, mye interessant hvis man er interessert i traumeradiiologi!

En av forelesningene var om oversette skader ved røntgenundersøkelse av pasienter med mistenkte multiple skader. Det er flere studier av dette, en er fra Nederland og publisert i Injury 2012 (Giannakopoulos GF et al., Missed injuries during the initial assessment in a cohort of 1124 level-1 trauma patients, Injury 2012; 43: 1517-21). Her beskriver forfatterne 1124 pasienter i en kohort av alvorlig skadde fra to traumesentre. Oversette skader ble definert som skader ikke oppdaget eller mistenkt under den initiale kliniske og radiologiske evaluering av pasienten. De fant 8.2% oversette skader, flest var ekstremitetsskader. Pasienter med høy alvorlighetsgrad, med hodeskader og nedsatt bevissthet, og pasienter som primært ble innlagt på intensivavdeling hadde størst risikoen. Mer enn halvparten av skadene ble også oversett på den tredje gjennomgang, tertiary survey. I følge denne studien er 8.2% relativt lavt sammenlignet med andre studier.

NKT-Traume inviterer pasienter til å fortelle om sine erfaringer på de regionale møter vi deltar i rundt i landet. En av de fortalte om sine opplevelser etter en alvorlig trafikkskade. Han hadde ondt overalt, men mener at han tidlig påpekte smerter i den ene hånd. I alle fall, når han var klar for å starte krykketrening etter måneders behandling ble et brudd i nettopp samme håndrot oppdaget, noe som førte til to måneders forsinkelse med krykketrening. Det er viktig å huske at de skader som initialt virker små og mindre farlige ofte er de som gir varige plager, og at tertiærundersøkelsen er like viktig som primær- og sekundærundersøkelsen, men til sin tid.

Forfatterne av studien, og foreleseren fra møtet i Århus, påpeker at den viktigste måte å unngå oversette skader er 1) gjentatte kliniske undersøkelser og 2) tydelig bestilling fra kliniker til radiolog, der man i samarbeid bestemmer undersøkelsesmetode og der radiologen er klar over hva klinikeren mistenker. Såkalt «traume-CT» uten annen bestilling er ikke en slik bestilling, og vil for øvrig utsette pasientene for unødig strålebelastning.

rtg nyhetssak 2 aug

www.sunwaymedical.com