Velkommen til regionalt traumemøte 23. august

Hold av datoen 23. august, fra 17:00 – 20:00! Da inviterer Akuttklinikken avd. for traumatologi til regionalt traumekurs på Ullevål Universitetssykehus i KIS Auditorium.

Velkommen til et regionalt traumemøte fullspekket med interessant foredrag. Nedenfor finner du programmet.

 Tid Tema Foredragsholder
17:00-17:30 Velkommen
Status i regionen og veien videre.
Veslemøy Nordset
Regional traumekoordinator
17:30-18:00 Thorakotomi Henrik Aamodt
Overlege, avd. for traumatologi, OUS
18:00-18:30  Kausuistikk fra Ringerike Glent/Gaarder
18:30-19:00 Pause
19:00-19:30 Kausuistikk fra Tønsberg Vold/Næss
19:30-20:00 Damage Control Resuscitering Tina Gaarder
Overlege, avd. for traumatologi. OUS

traumamote_590

Vi sees 23. august!