Skal omsnøring/turniké brukes i Norge?

Turniké er en gammel metode for å stanse livstruende ekstremitetsblødninger. Metoden ble lagt til side etter en del debatt for 15-20 år siden (se bl.a. Husum H, Gilbert M, Wisborg T, Pillgram-Larsen J. J Trauma 2004;56: 214-5. Prehospital tourniquets: there should be no controversy.) I de siste krigene har den dukket opp på nytt, og er nå standard for militære som førstelinjetiltak ved livstruende ekstremitetsblødninger i fiendtlige situasjoner.

turnike

Turniké, bind som brukes til å snøre sammen pulsårene i arm eller ben når en livstruende blødning ikke kan stanses ved trykk direkte mot det blødende stedet. Turnikeet legges som en omsnøring rundt armen eller benet mellom såret og hjertet. Man legger rundt en rem, et tørkle, et belte eller lignende og snurrer det stramt med en stav. Store Norske Leksikon. Bildet viser militær standardversjon.

Ved Boston Marathon bombene ble turniké brukt på mange med ekstremitetsskader, og noen mener de var helt nødvendige, mens andre hevder de var ubrukelige og skadelige. To nye artikler har tatt for seg hva vi vet om bruken (Scerbo M et al., Prehosp Emerg Care 2016 31 epub ahead of print http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27245978, og Ramly E et al., The state of the union: Nationwide absence of uniform guidelines for the prehospital use of tourniquets to control extremity exsanguination, J Trauma Acute Care Surg. 2016 May; 80: 787-91 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26885993).

American College of Surgeons – Committee on Trauma har nå i samarbeid med Department of Homeland Security startet en kampanje for tidlig bruk av turniké ved livstruende blødninger som ikke kan kontrolleres med kompresjon, elevasjon, dyp pakking og stramt elastisk bind – som fortsatt er standardmetoden for kontroll av ekstremitetsblødninger fra penetrerende skader. Se de nye retningslinjene og informasjonsmaterialet her (American College of Surgeons) og her (Department of Homeland Security). Turnikéen har altså gått fra å være bandlyst til en nødforanstaltning ved livstruende blødninger som ikke kan kontrolleres med andre metoder – se hvordan på side 52 i Save Lives, Save Limbs læreboken her.

Turniké er ikke uten problemer og bivirkninger. Den kan medføre venestase, som gir økt blødning og større risiko for kompartmentsyndrom, og den kan ikke stoppe blødning fra arterier i beinmargen. Den kan gi iskemi av et større område enn det skadde fordi den legges over skaden, og reperfusjonen som oppstår når den løsnes kan gi arytmi og blodtrykksfall. Det er altså viktig at turniké ikke ligger lenger enn høyst nødvendig – til pasienten er utenfor farlig sone eller blødningen kan håndteres bedre.

Turniké som legges på etter at pasienten er i sjokk har dårlig effekt. Ved blødninger som ikke kan kontrolleres på andre måter bør den altså legges rask.

I forbindelse med innføring av prosedyren for «pågående livstruende vold – PLIVO» foreslo NKT-Traume i sitt høringssvar at opplæringsprogrammet skulle inneholde en kort oppfriskning i behandling av livstruende blødninger, se her. Dette ble ikke tatt til følge i utformingen av opplæringen. Vi tror likevel det kan være nyttig å oppfriske ikke bare bruk av turniké, men også behandling av livstruende ekstremitetsblødninger med standardmetode.