Delta i eBNTC 2016s frie foredrag – og abstraktkonkurranse!

eBNTC 2016s frie foredrag – og abstraktkonkurranse er en unik mulighet til å dele dine funn fra traumatologifeltet med andre interesserte i et uformelt miljø! Grip sjansen!

I oktober arrangeres eBNTC – Even Better Nordic Trauma Care 2016 & Global Surgery Seminar i Oslo. Et viktig mål i år, som tidligere, er å vise bredden i forskning innen traumatologifeltet i Norge og i utlandet. Den frie foredrag- og abstraktkonkurransen er derfor en viktig del av konferansen.

Johannes Godt, vinneren av fjorårets foredragskonkurranse under Better Trauma Care 2016. Her er han sammen med NKT-Traumes leder Torben Wisborg rett før han går i gang med sin muntlige presentasjon.Johannes Godt, vinneren av fjorårets foredragskonkurranse under Better Trauma Care 2016. Her er han sammen med NKT-Traumes leder Torben Wisborg rett før han går i gang med sin muntlige presentasjon.

Vi oppfordrer forskere innen traumatologifeltet både i Norge og i utlandet til delta i den frie foredrag- og posterkonkurransen. Du kan levere inn abstrakter fra hele behandlingskjeden, også førstehjelp, forebygging, rehabilitering, pasienterfaringer og andre ledd i kjeden. Konkurransen er en unik mulighet til å dele funn med interesserte i et uformelt miljø! Grip sjansen!

De vitenskapelige innlegg er delt i to: En del på norsk, der abstrakt og poster lages på norsk, og gjennomgangen vil bli på et skandinavisk språk.
Den andre del er frie foredrag med engelsk bedømmere, der skal abstrakt skrives på engelsk og foredraget holdes på engelsk.

Her er viktig praktisk informasjon:

  • For å delta i konkurransen, må du levere ditt abstrakt innen 15. september.
  • Abstraktet må være på er engelsk hvis du vil delta i frie foredrag, men på norsk hvis du vil presentere poster.
  • Den muntlige presentasjonen finner sted tirsdag 25/10 kl. 08-10
  • Posterpresentasjonen er 24/10 kl 1830 – 1900.
  • De foredragene og posterne premieres.

 

Registrer ditt abstract her!

Tidsfrist: 15. september 2016.

Johannes Godt var vinneren av fjorårets foredragskonkurranse under Better Trauma Care 2015, arrangert av NKT-Traume.