Luftveishåndtering utenfor sykehus

Hvem skal håndtere luftvei hos alvorlig skadde pasienter utenfor sykehus, og hvordan?
En helt ny lederartikkel i det skandinaviske anestesilegetidsskrift, Acta Anaesthesiologica Scandinavica drøfter dette. En nordisk arbeidsgruppe har nettopp avlevert nye anbefalinger.
Disse anbefalinger bygger på en komplett gjennomgang av all tilgjengelig viten. Denne artikkelen finner du fritt tilgjengelig her. Gruppens konklusjon er at alle ambulansearbeidere bør beherske basale luftveismanøvrer (åpen luftvei, maske-bag, svelgtube), at alle bevisstløse traumepasienter skal legges i traumesideleie med stabilisering av ryggsøylen hvis det er grunn til det etter den nye retningslinje, og at endotrakeal intubasjon KUN skal gjøres av avanserte veltrente behandlere (anestesileger).
For personell som ikke er anestesileger anbefales larynxmaske eller andre typer luftvei (i-Gel, larynxtube og lignende) kun hos pasienter med hjertestans.

I lederartikkelen, som du finner åpent tilgjengelig her, beskrives risikoen ved forsøk på intubasjon.
En undersøkelse har vist at man må ha 200 intubasjoner før man oppnår 95% suksess rate. Intubasjonsforsøk innebærer risiko, og kan gi livstruende komplikasjoner. I en tid der det er forslag om en ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin er det bekymringsfullt hvis alvorlig skadde pasienter risikerer å skulle intuberes av leger uten tilstrekkelig erfaring. Å oppnå gode ferdigheter (> 200 intubasjoner), og vedlikeholde dem, krever regelmessig arbeid med anestesi. Det å lære seg intubasjon er noe alle kan, dersom de får tilstrekkelig trening. Når lederen anbefaler å begrense intubasjon av alvorlig skadde pasienter til anestesileger er det ikke en kamp om luftveien eller retten til intubasjon, men et hensyn til pasientsikkerheten.

Luftveishåndtering
Foto:http://medictests.com/wp-content/uploads/2014/09/intubation.jpg