Regionalt nettverksmøte i Helse Vest

Helse Vest og traumesenteret på Haukeland Universitetssjukehus samlet 140 deltakere til nettverksmøte i Bergen 22.-23.9.16.

Traumesenteret på Haukeland har det siste året gjennomgått en formidabel utvikling, og har nå en fast stab på en traumesenterleder (thoraxkirurg), en 100% regional traumekoordinator, to 50% lokale traumekoordinatorer i tillegg til to registrarer og det er ansatt fire kirurger (thoraxkirurg, ortoped, gastrokirurg og nevrokirurg), to anestesileger og en fysikalsk medisiner. Senteret har nettopp innført fast bakvaktsordning med thoraxkirurg, generell kirurg og ortoped samt fem andre overleger.

Traumesenteret er navet i en regional organisering, der nettverksledelsen er plassert i Stavanger. Nesten alle sykehus i regionen deltok, dessuten allmennpraktikere, legevakter og ambulansepersonell. Det var faglige innlegg fra alle ledd i kjeden, legevakt, politi, og fra andre traumesentre (OUS).

NKT-Traume informerte om status for traumeplan, forskerstillinger, hypotermiprosedyre og prioriterte oppgaver fremover, mens Nasjonalt traumeregister informerte om årsmeldingen for 2015 og status for registrering.

De var gode faglige innlegg om ulike skadetyper, og deltakerne brukte sjansen til nettverksbygging i pausene. Helse Vest RHF si brukerrepresentant deltok også.

helsevest-2016

Det var syvende gang regionalt møte ble holdt i Helse Vest, og hittil største oppslutning. Neste møte for noen av deltakerne blir nettverksmøtet til Stiftelsen BEST, NKT-Traume og Nasjonalt traumeregister, som holdes på Haukeland Universitetssjukehus 14.-16. november.