Stabilisering av ryggsøylen ved skader

Vi har tidligere invitert til høring om den nye prosedyren, se her, og vi publiserte en nyhet når den var endelig godkjent her. Prosedyren finner du her – figuren er nøkkelen til bruk i praksis.

Det å lage en slik prosedyre er en krevende oppgave. Arbeidsgruppen som NKT-Traume nedsatte besto av:

  • Elisabeth Jeppesen, forsker og prosjektleder, Kunnskapssenteret og NKT-Traume
  • Per Kristian Hyldmo, leder, Traumeenheten, Sørlandet sykehus HF
  • Thomas Hansen, akuttsykepleier og ambulansearbeider, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Helge Asbjørnsen, overlege, Luftambulansetjenesten, Helse Bergen
  • Thomas Dolven, overlege, Anestesiavd., Haukeland sykehus
  • Daniel Kornhall, overlege, East Anglian Air Ambulance i Cambridge og anestesiavd., Nordlandssykehuset
  • Tor Brommeland, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål
  • Joakim Jørgensen, overlege, avd. for Traumatologi og karavdelingen, OUS og ATLS Norge.

 

Gruppen har jobbet meget systematisk og grundig, og ble som kjent enig om retningslinjer for bruk.  Når slike nye prosedyrer skal spres skjer det gjennom godkjenning i ett helseforetak, og deretter «lagres» prosedyren i fagprosedyrer.no. Her kan andre helseforetak eller tjenester laste den ned og godkjenne den for bruk i egen tjeneste. Vår prosedyre finner du her.stabilisering

Thomas Hansen, akuttsykepleier og ambulansearbeider fra Finnsnes, holdt en innledning om arbeidet i gruppen og selve prosedyren på Ambulanseforum 2016. Du finner hele Thomas’ innlegg på Ambulanseforums sider her. De som ikke hadde anledning til å delta kan altså få med seg det viktigste likevel.stabilisering2

På Ambulanseforum holdt Thomas Hansen i alt åtte workshops sammen med Per Kristian Hyldmo, anestesilege fra Sørlandssykehuset.

Her kunne deltakerne dels diskutere pasienthistorier, dels trene praktisk på stabilisering i ulike situasjoner.stabilisering3

Du finner mange andre spennende foredrag fra Ambulanseforum 2016 på Ambulanseforums hjemmeside her.