Fasilitatorkurs i bruk av simulering i teamtrening

Meld deg på det todagers fasilitatorkurset Bruk av simulering i teamtrening i Trondheim i desember!

Stiftelsen BEST (Bedre & systematisk teamtrening) arrangerer 12.-13. desember fasilitatorkurset Bruk av simulering i teamtrening ved Medisinsk SimulatorSenter (MSS), Trondheim.

bestHensikten med kurset er å trene ledelse og instruksjon av simulering hvor team deltar og hvor video brukes i forbindelse med tilbakemelding. Kurset passer for fasilitatorer som skal drive eller driver teamtrening, både traume-, medisinsk-, barne-, nyfødtteam m.fl. Vi har også deltagere fra kommunehelsetjenesten (kommune-BEST) og helsefaglige undervisningsetater (student-BEST).

Last ned invitasjon til kurset her!

 

Program:

Kurset starter ca. kl. 09.00 mandag den 12., og avslutter ca. kl. 16.00 tirsdag 13. desember. Endelig program kommer!

Kursavgift:

Kr. 4.500,-. inkl. enkel lunsj begge dager, middag mandag kveld og BEST piquetskjorte.

Overnatting og reise:

Overnatting og reise bestilles og betales av hver enkelt deltager! Du velger selv hvor du ønsker å bo. Thon Hotel Trondheim er et godt alternativ. Dette er et rimelig hotell som ligger i Kongens gate nær torget. (De fleste helseforetak har avtale med Thon.) Det tar ca. 20 min. å gå fra hotellet/sentrum og til St. Olavs Hospital hvor MSS ligger. Det er også gode bussforbindelser.

Kurssted:

MSS holder til i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, i underetasje 1 Nord.
Adr.: St. Olavs Hospital, Prinsesse Kristinas gt. 3.

Påmelding

Påmeldingen er bindende, og ønskes innen 31. oktober 2016 til koordinator i Stiftelsen BEST Kjersti M. Fagerstad.

Avmeldingsgebyr:

Ved avmelding etter 31. oktober 2016 må full kursavgift betales. Avmelding før denne dato vil bli belastet med kr. 2.000,-

Godkjenning:

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 15 timer i spesialitetene anestesiologi, ortopedisk kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, urologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer, allmennmedisin, blodsykdommer, infeksjonssykdommer og indremedisin.

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Det er begrenset med plasser på kurset. «Førstemann til mølla» prinsippet vil råde.

Har du spørsmål, kontakt Kjersti M. Fagerstad på e-post eller mobiltelefon 900 27 701.