Regional traumesamling, Helse Midt.

Regionalt traumesenter i Helse Midt-Norge, Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi og St. Olavs Hospital HF ønsker deg med dette velkommen til Regional traumesamling.

Vi har satt sammen et variert program som skal dekke flere elementer innenfor traumeomsorgen i Norge og noen tips fra England.

Det faglige innholdet vil foregå på St.Olavs Hospital, kunnskapssenteret, auditoriet KA11,

22. November fra kl 1230-1900.

Program

start End Speaker Title Room
11:45 12:30   Lunch  
12:30 12:45 Bent Åge Rolandsen Welcome KA11
12:45 13:00 Tone Slåke News from NKT Trauma KA11
13:00 13:45 Elaine Cole Severe injury in older people. Challenging, lethal and increasing…. KA11
13:00 13:15 Ole-Petter Vinjevoll Undertriaged elderly patients at St.Olavs Hospital KA11
13:15 13:30   Refreshments KA11
13:30 14:30 Oddvar Uleberg Trauma Care in Central norway:
status prior to implementation of a trauma system
KA11
14:30 15:15 Elaine Cole Traumasystem KA11
15:15 15:45   Refreshments KA11
15:45 16:30 Per Christian Juvkam AMK sine utfordringer med destinasjonskriteriene KA11
16:30 17:15 Gunnar Vangberg Rapport fra forsvarets rolle i Irak KA11
17:15 17:30   Refreshments KA11
17:30 17:50 Bjørn Skogstad Rehabilitering av traumepasienten i

Helse Midt-Norge

KA11
17:50 18:10 Marianne Dahlhaug CT prosjekt KA11
18:10 18:30 Ole-Petter Vinjevoll Master i Trauma science KA11
18:30 18:50 Avslutning KA11

 

Elaine Cole, Director of Research and Innovation, Pan London Major Trauma System, vil ha noen foredrag, så noe av programmet vil foregå på engelsk.

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi dekker lokaler, foredragsholdere og lunsj den 22. Overnatting må dekkes av den enkelte.

For de som deltar på HELE det faglige programmet den 22. november er dere også invitert til middag 21.november. Om dere ønsker dette kryss av for dette under påmeldingen.

Under middagen vil dere bli satt i grupper og få noen oppgaver vedrørende traumeomsorgen dere skal diskutere.

Meld dere på via følgende link