Evaluering av reviderte traumealarmkriterier

Potensielt alvorlig skadde pasienter blir i Norge tatt imot på sykehus med traumeteam. Et sett med kriterier basert på pasientens fysiologi, omfang av skader og skademekanisme er viktigste hjelpemiddel for å avgjøre om traumeteamet skal mobiliseres eller ikke.

Ved UNN Tromsø ble traumealarmkriteriene revidert etter en evaluering av kriteriene basert på data fra perioden 2006-7 (1). Det er nå gjort en ny evaluering av traumekriteriene basert på data fra perioden 2013-14 (2).

324 pasienter ble inkludert. Av disse var 164 alvorlig skadet med Injury Severity Score >15, og 131 av 164 ble tatt imot korrekt med traumeteam. Det gir en overtriage på 74 % og en undetriage på 28 %.

Trond Dehli, overlege ved UNN og førsteamanuensis II ved UiT.
Trond Dehli, overlege ved UNN og førsteamanuensis II ved UiT.

«Resultatene er nokså like i begge disse periodene. Overtriage er som i mange andre studier og akseptabelt, men det er skuffende at vi ikke har klart å redusere undertriage » sier Trond Dehli, overlege ved UNN Tromsø og førsteforfatter av studien.

  1. http://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-7241-19-18
  2. http://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-016-0295-3