Hypotermi – farlig for traumepasienter

I mange år har begrepet «dødens sirkel» eller «the fatal triad» vært kjent for traumepasienter. Det består av hypotermi, syreopphopning i kroppen og koagulasjonsforstyrrelser. Man tenker seg at disse tre faktorer utvikler seg parallelt etter store skader, og vet at jo større forstyrrelser, jo dårligere går det pasientene.

Store traumeregistre er nyttige til studier av betydningen av hypotermi og årsaksfaktorer på befolkningsnivå. Det tyske traumeregister består av både tyske og internasjonale pasienter. Siden 2002 har temperatur inngått som et datapunkt som skulle registreres. En gruppe tyskere forskere har nå analysert data fra 15.230 pasienter i perioden 2002-2012. Alle pasienter hadde en alvorlighetsgrad (ISS) på mer enn 9, altså relativt alvorlig skadde pasienter. Du finner sammendraget av artikkelen her.

Materialet viste at jo lavere temperatur ved innkomst jo større var risiko for død. Temperaturfordelingen og dødeligheten i gruppen var slik:

temp-ved-innkomst

Gruppen fant også at antall blodplater falt med fallende temperatur:

temp-og-ant-blodplater

I denne studien var de som var mest utsatt for nedkjøling (kontrollert for alvorlighetsgrad av skade):

  • Pasienter med alvorlig hodeskade
  • Kvinner fremfor menn
  • Nattestid fremfor dagtid
  • Vinter mot de øvrige årstider
  • Pasienter med sjokk
  • Lang prehospital tid

 

Det er god grunn til å huske på at en del av temperaturfallet skjer ETTER at vi starter behandling av pasientene, men også at det er mulig å hindre temperaturfall under til dels lange transporter, f.eks. fant vi i en studie fra Nord-Irak at lekfolk kunne redusere forekomsten av hypotermi under transport på 6,6 timer fra 33% til 3% med simple midler, mens en kontrollgruppe hadde uendret hypotermi under transport. Se her.

Konklusjon: Vær nøye med beskyttelse mot avkjøling i alle ledd av behandlingskjeden!