Traumemanualen App

skjermbilde-2016-11-21-kl-08-51-09

Hei til alle traumefolk i Norge

Vi har nå lansert Traumemanualen for Ullevål som app igjen…i ny og oppdatert utgave! Den er gratis og tilgjengelig for alle. Vi vet at dette har vært etterspurt. I tillegg har det vært spørsmål om å kunne legge til lokale tilpasninger som mottaksrutiner etc… med den nye app’en er dette mulig.
Sunnsoft publishing er et firma som jobber med å forenkle/forbedre tilgang til helselitteratur. Flere andre prosedyrebøker er tilgjengelige via deres app – Mymedicalbooks (eks prosedyrebok ortopedisk avd OUS..). De tilbyr også å lage lokale tilpasninger uten at disse affiserer det faglige innholdet i Traumemanualen. Disse tilpasningene blir tydelige i den lokale versjonen av app’en. Kostnadene ved å lage en slik tilpasning er moderate, men vi overlater til sykehusene selv å kommunisere med Sunnsoft om dette, dersom det er av interesse. Ta gjerne kontakt med Anders Kvale Havig på anders.kvale.havig@gmail.com

Søk på Mymedicalbooks og du finner traumemanualen der sammen med andre prosedyrebøker.

img_2954 img_2955

Med vennlig hilsen

Tina Gaarder
På vegne av redaksjonskomiteen Traumemanualen OUS