NAKOS har sendt utkast til ny versjon av «Norsk Indeks for medisinsk Nødhjelp» på høring.

NAKOS har sendt utkast til ny versjon av «Norsk Indeks for medisinsk Nødhjelp» på høring. Høringsfristen er 5.12.2016.
Man kan enten svare via NKT-Traume, eller sende høringssvar selv direkte til NAKOS på adressen www.nakos.no
Selve høringsutkastet til ny versjon av Indeks finner du HER

Tilbakemeldinger skal deles i følgende kategorier:
1. Generelle kommentarer
a. Helhet
b. Struktur og design
c. Gjennomgående feil og mangler
2. Andre endringsforslag som gjelder hele dokumentet
3. Tilbakemeldinger på de enkelte oppslag
a. Endringer av faglig/operativ/logistisk karakter
b. Retting av skrivefeil, språk, etc.
HUSK OPPSLAGSNUMMER!

NB! Forslag til endringer av faglig, operativ
eller logistisk karakter bes gitt med
begrunnelse, om mulig med henvisning til
aktuelle litteraturreferanser eller andre kilder.

For lesere med spesiell interesse for traumatologi er det oppslagene «33 Sår, /brudd/småskader», «34 Trafikkulykke» og «35 Ulykker» som nok er mest relevant i tillegg til «05 Stor hendelse/katastrofe» og kanskje «10 Brannskade/Skoldeskader/elektrisk skade».

Vi oppfordrer alle til å lese og kommentere!