E-læringskurset «stabilisering av Columna» er nå tilgjengelig

stabilisering2

  1. desember åpnet e-læringskurset ”Stabilisering av columna” på NAKOS portalen

E-læringskurset omhandler prosedyren ”Stabilisering av columna fra skadested til avklaring” som kom ut tidligere i år. Prosedyren er kunnskapsbasert og gruppa som har utarbeidet prosedyren har lagt ned et enormt arbeid i å gjennomgå det som finnes av forskning på området. Mange av de tiltakene vi iverksetter pr i dag er ikke fundamentert i forskning men er ofte basert på eksperters uttalelser og meninger. Denne prosedyren er solid faglig forankret.

Nina Thorvaldsen er masterstudent på Prehospital Critical Care studiet ved Universitetet i Stavanger, og  skal basere sin oppgave på en spørreundersøkelse som skal sendes ut til alle som jobber prehospitalt i Norge. Den vil gå ut på om helseforetakene, tjenestene og de enkelte utøverne i prehospital tjenesten har tatt i bruk prosedyren om stabilisering av columna og om e-læringskurs øker sjansen for implementering. Spørreundersøkelsen vil være nettbasert og den planlegges sendt ut i mai 2017.

stabilisering

Arbeidet med denne prosedyren ble startet fordi det var stort sprik prehospitalt og intrahospitalt rundt dette med stabilisering av traumepasienter og bruk av nakkekrager. Prosedyren ligger ute til bruk for alle helseforetak og ambulansetjenester som ønsker og bruke den i sine tjenester. Prosedyre er tenkt brukt ”…fra skadested til avklaring” som vil si at prosedyren er tenkt brukt hele veien fra prehospital tjeneste via akutt mottak til røntgen/CT og avklaring.