Når skal traumeteam aktiveres – i Sverige?

Svenskene har tre ulike organisasjoner som jobber for bedre traumebehandling: det svenske traumeregister SweTrau, Svensk Förening for Traumatologi og Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma. Disse tre organisasjoner holder felles nasjonale møter, senest i Göteborg 1.12.2016.

svensk-traumamote

De tre organisasjoner har i fellesskap utarbeidet forslag til nasjonale kriterier for alarmering av traumeteam (og for å definere en skadd pasient med mistenkt alvorlig skade på skadested). Kriteriene er basert på en omfattende gjennomgang av all tilgjengelig viten, med samme metodologi som våre kriterier for stabilisering av ryggsøylen. Kriteriene er nesten identiske med kriteriene for identifisering av del mistenkt alvorlig skadde pasient og for utløsning av traumeteam i den nye norske nasjonale traumeplan.

Tidsplanen for innføring av kriteriene er ambisiøs:

I perioden fra 1.12. til 1. mars 2017 skal alt personell opplæres i de nye kriterier, og fra 1. mars 2017 innføres de på nasjonalt nivå. Forut for dette har gått en omfattende høringsrunde. Effekten av de nye kriteriene blir evaluert av det svenske traumeregister SweTrau, som allerede er i gang med datainnsamling til en kohort før endringen, base-line data.

svensk-traume-mote-2

Nye traumekriterier innføres i nært samarbeid med Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), som er et landsdekkende forsikringsselskap finansiert av landstingene og regionene i Sverige, en slags analogi til Norsk Pasientskade Erstatning NPE. Löf driver flere pasientsikkerhetskampanjer, som blant annet ble forklart på nettverksmøte mellom BEST/NKT-Traume og Nasjonalt Traumeregister i Bergen november 2015, se her. Prosjektet Säker Traumavård er beskrevet her.

Nätverk för Trauma som er samvirket mellom de tre organisasjoner SweTrau, Svensk Förening for Traumatologi og Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma ønsker også å etablere et nasjonalt kompetansesenter i Sverige. Her viser Svensk Förening för Traumatologis leder Lisa Strømmer utkast til et svensk kompetansesenter for deltakerne.

svensk-tramemote-3

NKT-Traume fortalte om våre erfaringer fra Norge. Vi har et godt samarbeid med svenskene, og ser frem til resultatene av nasjonale kriterier for aktivering av traumeteam.

svensk-traumemote-4

Det er et tankekors at vi i Norge frem til nå har valgt like mange traumeteamaktiveringskriterier som det er sykehus, noe som avspeiler seg i ulike frekvenser for aktivering av traumeteam. Norske pasienter er ikke så forskjellige at det forklarer ulikhetene i forekomsten av traumeteamaktivering slik vi fant det i 2013:

svensk-traumemote

Trond Dehli og hans kolleger på UNN Tromsø har gjort et stort arbeid for å forbedre sine egne kriterier, foreløpig uten å få bedre presisjon i kriteriene. Alle ønsker å få best mulig treffsikkerhet med liten overtriage (aktivere teamet for pasienter som likevel viser seg å ikke være alvorlig skadde) og spesielt å unngå undertriage (ikke aktivere team til pasienter med alvorlig skade). Dette krever nitid overvåkning av hvorfor traumealarm ble eller ikke ble utløst, og pasientens endelige skader.

Vi ser frem til at den nye norske traumeplan blir satt i verk og vi kan få egne resultat fra traumeregisteret. Frem til da følger vi nøye med resultatene fra Sverige!