De første resultater og årsrapport fra NTR!

Tre av fire traumesentre og 31 av 36 sykehus med traumefunksjon registrerte data i Nasjonalt traumeregister i løpet av registerets første leveår.

14. november offentliggjorde Servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre resultatene fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Nasjonalt traumeregister (NTR) var ett av dem. Sammen med NTRs årsrapport som nå foreligger, presenterer registeret for første gang data på nasjonalt nivå. NTR ble lansert i januar 2015, og i løpet av dette året leverte tre av fire traumesentre og 31 av 36 sykehus med traumefunksjon inn data til registeret. Det gir en dekningsgrad på sykehusnivå på 85%.

– De medisinske kvalitetsregistrene er sentrale for å forebygge uønsket variasjon, og bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet, uttalte helse- og omsorgsminister Bent Høie, som var tilstede for å åpne arrangementet som fant sted Helsedirektoratets lokaler i Oslo.

084

Les mer om saken på Nasjonalt traumeregister sin hjemmeside her