KITS instruktørsamling 2016

kits-bergen

Årets instruktørsamling for landets KITS-instruktører ble arrangert i etterkant av BEST-nettverksmøte i Bergen og ble en stor suksess. Over 90 dyktige instruktører deltok på samlingen.
Helse Vest ved Kurt, Helga og Elin hadde satt sammen et spennende program med dyktige og inspirerende forelesere. Aqeel Shaudry holdt en interessant forelesning om hodeskader og behandling av intrakranielle skader. Janne Skiftesvik fra brannskadeavdelingen fortalte om behandling av brannskader og gav et godt bilde av pasientforløpet til pasienter med brannskader.
Anestesilege Thomas Dolven påpekte utfordringer med anestesi til traumepasientene og Christoffer Bjerkvig gikk inn på hvordan man kan resuscitere pasienter i blødningssjokk med bruk av ulike blodprodukter. Dagen ble avsluttet med en underholdende og bra forelesning om pedagogikk med Terje Lillegård.
Vil benytte anledningen til å takke alle som har tatt KITS-kurs for den jobben dere gjør med traumepasientene, vi vet at jobben vi gjør er med på å gjøre en forskjell for traumepasientene.
Sykepleierne er ryggraden og stabiliteten i traumeteamene. Sykepleierne er de som tar seg av pasientene etter mottak.
Vi har 160 KITS instruktører, fordelt på 40 sykehus, som bruker mye tid og energi på KITS – dere gjør alle en fantastisk jobb. Takk til de regionale koordinatorene for den jobben dere gjør med å støtte kurset internt på traumesentrasamt ute på lokalsykehusene.
Kursene blir ledet av dyktige kursledere og vi vet hvor mye jobb som ligger til grunn for hvert eneste kurs som blir arrangert. Stor takk til Kari Bjørnstad og Per Christian Aasarmoen for all det arbeidet dere legger ned og har lagt ned i arbeidet med KITS. Dere har bidratt til at KITS har kurset over 4000 deltagere. Kari og Per Christian ble æret med en Coin fra Society of Trauma Nurses www.traumanurses.org. En Coin gis til sykepleiere som har utmerket seg i arbeidet med traumesykepleie. I forslag til ny nasjonal traumeplan er KITS obligatorisk for alle ikke-leger i traumeteamet.

Samlingen ble avsluttet med et nytt instruktørkurs hvor 13 nye instruktører ble utdannet og klare til å spre kunnskap og entusiasme om traumebehandling.

Takk til avdeling for traumatologi, Ullevål og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

Leder av KITS

Knut Magne Kolstadbråten