Aller første EVTM/REBOA-symposium arrangeres Ørebro i februar i år!

2. til 4. februar 2017 arrangeres det aller første internasjonale EVTM/REBOA-symposium i Ørebro, Sverige!

Klinisk bruk av EndoVascular Hybrid Trauma & Bleeding Management (EVTM) øker raskt, og inkluderer tverrfaglig tilnærming, nye metoder (endo, åpen og hybrid kirurgi), og gjelder både prehospitalt, akuttmedisinsk behandling, og operasjon jvemtil og med intensivomsorg. EVTM kan tas i bruk umiddelbart ved pasientens ankomst, eller prehospitalt og på skadestedet.

Er EVTM kommet for å bli, og bør EVTM brukes i alle tilfeller med alvorlig traume og blødninger? Dette signaliserer i så fall et paradigmeskifte innen traume og blødningsbehandling. Samarbeid, dialog og debatt er viktig omkring disse spørsmålene. 2. til 4. february 2017 arrangeres derfor det aller første internasjonale EVTM/REBOA-symposium i Ørebro, Sverige, i samarbeid med Journal of Endovascular, Hybrid Trauma and Bleeding Management (JEVTM).

Deltakere fra alle ledd i den akuttmedisinske kjeden ønskes representert! Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her!

Program og talere

EVTM-symposiet vil ta opp aktuelle temaer knyttet til EVTM, og tiden dedikeres til debatt og åpne diskusjoner. På talelisten er blant annet J. DuBose (USA), T. Rasmussen (USA), G. Oosthuzien (Sør-Afrika), J. Morrison (Storbritannia), L. Handolin (Finland), B. Kessel (Israel), J. Matsumoto (Japan), V. Reva (Russland), og T. Hörer (Sverige).

Følgende temaer vil debatteres:

  • REBOA – what do we know?
  • REBOA penetration vs. blunt trauma
  • Partial REBOA (pREBOA) vs. total REBOA (tREBOA), intermitted REBOA (iREBOA), and eld transfer REBOA (fREBOA)
  • Open vs. Endo bleeding management; endovascular and hybrid
  • Who should do REBOA? When? Indications and training
  • Vascular access: when and how? • Complications
  • From pre-hospital to ICU aspects of EVTM and multidisciplinary approach
  • Human and experimental data; prospective and retrospective studies
  • New technologies for bleeding control

Delta på det aller første EVTM-symposium for diskusjon og debatt!