Fagprosedyre for stabilisering av ryggsøylen ved skader – publisert med open access i kjent tidsskrift

Gruppen som utarbeidet fagprosedyren for stabilisering av ryggsøylen ved skader har gjort sine funn tilgjengelig for fagpersoner i hele verden gjennom en artikkel i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, se her.

Artikkelen ble publisert 5. januar, og er allerede lest av 396 personer!

Vi har tidligere invitert til høring om den nye prosedyren, se her, og vi publiserte en nyhet når den var endelig godkjent her. Prosedyren finner du her – figuren er nøkkelen til bruk i praksis. Det å utarbeide prosedyren er et enormt arbeid. Nytten oppstår når resultatene tas i bruk, og formidles til andre. Når artikkelen nå publiseres med såkalt «open access» betyr det at alle interesserte kan laste den gratis ned og vurdere om de vil ta den i bruk. Prosedyren er også lagret i den nasjonale database for fagprosedyrer – fagprosedyrer.no. Her kan andre helseforetak eller tjenester laste den ned og godkjenne den for bruk i egen tjeneste. Vår prosedyre finner du her.

Når artikkelen blir publisert skjer det etter fagfellevurdering, der eksperter på feltet vurderer om metode og funn holder mål. Dette gjorde de rask, den ble innsendt 11. oktober, og akseptert 12 desember 2016. Nok et bevis på at gruppen bak prosedyren har gjort grundig arbeid.

stab

Arbeidsgruppen som NKT-Traume nedsatte besto av:

  • Elisabeth Jeppesen, forsker og prosjektleder, Kunnskapssenteret og NKT-Traume
  • Per Kristian Hyldmo, leder, Traumeenheten, Sørlandet sykehus HF
  • Thomas Hansen, akuttsykepleier og ambulansearbeider, Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Helge Asbjørnsen, overlege, Luftambulansetjenesten, Helse Bergen
  • Thomas Dolven, overlege, Anestesiavd., Haukeland sykehus
  • Daniel Kornhall, overlege, East Anglian Air Ambulance i Cambridge og anestesiavd., Nordlandssykehuset
  • Tor Brommeland, overlege, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål
  • Joakim Jørgensen, overlege, avd. for Traumatologi og karavdelingen, OUS og ATLS Norge.

Nå gjenstår implementering over hele landet der tjenestene velger å ta prosedyren i bruk. Den 1. desember i fjor åpnet e-læringskurset ”Stabilisering av columna” på NAKOS portalen. Dermed ligger det fint til rette for tjenester som vil innføre prosedyren.

stab-2