Ny nasjonal traumeplan endelig i ferd med å bli vedtatt!

Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 ble levert til fagdirektørene i de regionale helseforetak i september 2015. Nå blir det endelig fortgang i implementeringen.

Som vi har skrevet om flere ganger før leverte en arbeidsgruppe ledet av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi en ny og gjennomrevidert nasjonal traumeplan allerede i september 2015, som du finner her.

Av mange grunner ble behandlingen i RHF’ene forsinket, men nå er det endelig bevegelse. Fagdirektørene i de regionale helseforetak har laget en felles styresak som nå skal styrebehandles i alle RHF.
Saken har vært drøftet i flere møter med RHF’enes administrerende direktører.

Helse Vest RHF vedtok 2. februar å innføre traumeplanen, og den er nå til behandling i de øvrige RHF.

traumaplan

Underveis i behandlingen har planen måttet justeres noe. Fagfolkene bak planen var tydelige på de alvorlig skadde pasienters spesielle behov for personell og senger, men måtte justere noe på planen for å få den gjennom.

–Vi mener likevel den er så tydelig og godt begrunnet med dagens tilgjengelige viten at det vil bli en klar kvalitetsforbedring når den blir satt ut i livet, sier leder for NKT-Traume, professor Torben Wisborg. Vi gratulerer Helse Vest RHF med å være først ute, og håper de tre andre RHF snarest følger tropp. Vi leverte tross alt planen i september 2015, så både pasienter og helsepersonell har en forventning om at det skjer noe rask.

NKT-Traume har tilbudt å være vertskap for planen på nettstedet www.traumeplan.no og å holde den oppdatert ved løpende revisjoner fremfor å måtte vente mange år på en omfattende revisjon slik det var denne gangen. Den første plan ble levert i 2006, og er altså først nå revidert.

Det er allerede nå behov for revisjoner i den nye plan. Blant annet har det kommet effektive antidoter mot noen av de nye koagulasjonshemmende medikamenter som mange eldre står på (se egen sak om dette her).

Helse Vest RHF ble altså først, og vi venter spent på å se hvilket RHF som blir neste til å vedta planen!