Fredag 7. april arrangerer Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling kurset Emergency management of severe bruns (EMSB).

Hva er EMSB

EMSB tar sikte på å undervise kursdeltagerne i hvordan man erkjenner, vurderer, stabiliserer og overflytter en alvorlig brannskadet pasient. Relevante kliniske ferdigheter blir demonstrert og viktige emner blir forelest og i tillegg diskutert og grundig forklart gjennom mindre diskusjonsgrupper og treningsstasjoner i løpet av kursdagen.
Naturtro simuleringssituasjoner med sminkede markører blir benyttet mot slutten av kursdagen for å strukturere, integrere og praktisk øve på de nye tilegnede kunnskapene. Kurset retter seg mot helsepersonell, leger og sykepleiere, som kan havne i situasjoner der de er ansvarlige for å håndtere pasienter med alvorlige brannskader.
Kurset bygger på kjente og aksepterte system og kunnskaper for traumehandtering (ATLS) og repeterer denne modellen med et supplement av spesifikke aspekt assosiert med brannskader.73E7A943-F5DB-4B36-B847-88FF1F44F174

Kurset er strukturert og intensivt og har et fast oppsatt program med kursstart 0730 og kursslutt 1800. Dagen er firedelt med korte oppsummeringsforelesinger først på dagen, ferdighetstrening i grupper før lunsj, tema-diskusjonsgrupper tidlig på ettermiddagen og pasientsimuleringssituasjoner på ettermiddagen. Helt til sist på dagen må alle kandidatene gjennom en skriftlig multiple choice-eksamen og en muntlig praktisk test med pasientsimulering.
Både skriftlig og muntlig del må være bestått for å få bestått kurs.
På grunn av den fastlagte strukturen i kurset er det bare mulig å få gjennom 24 deltakere på hvert kurs. Dette sikrer god tilrettelegging og opplæring av hver enkelt kursdeltaker.

Godkjenninger:
Kurset er godkjent som valgfritt kurs i etter- eller videreutdanning for:

  • Generell kirurgi
  • Ortopedisk kirurgi
  • Anestesiologi
  • Plastikkirurgi
  • Allmennmedisin
  • Norsk sykepleierforbund

 

Påmeldingsfrist: 1. mars

Kursdato: fredag 7. april

Kurssted: Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Link til påmelding: Emergency management of severe burns