Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen 2017, 3. – 4. mai TRONDHEIM

plakat feb17_s1

​I 2017 er Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen slått sammen til èn konferanse.
Hovedtema for årets konferanse er Posttraumatisk amnesi/forvirring, og milde og moderate traumatiske hodeskader.
Underordnede tema vil være bl.a. søvnhelse, livskvalitet, velferdsteknologi og samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, etter hjerneskade og nevrologiske sykdommer.

Målgruppen for konferansen er alt helsepersonell som jobber innen rehabiliteringsfeltet og/eller innen nevrosykepleie, både i kommune og spesialisthelsetjeneste. Brukerorganisasjoner og dere medlemmer er også velkomne.

Programkomiteen har representanter fra alle de store rehabiliteringssentrene ved norske sykehus og NSFs faggruppe for nevrosykepleiere, samt representanter fra Personskadeforbundet LTN .

 

Abstrakt / Frie foredrag
Det er mulig å sende inn abstrakt for frie foredrag på sesjonen «Ny norsk forskning». Denne gangen er det satt av tid til 6 frie foredrag for å presentere nye resultater fra forskningsprosjekter som tematisk passer til konferansens tema.
Foredragene skal være på 8 minutter + 2 minutter til spørsmål.
Abstrakt kan være på inntil 400 ord og skal inneholde forskningsspørsmål, metode, resultater og en konklusjon.
Foredragene skal fortrinnsvis holdes på et skandinavisk språk og ha en form som gjør dem tilgjengelig for flest mulig av deltakerne.
Abstraktene blir ikke publisert eller offentliggjort på andre måter.
Medlemmer av programkomiteen vil velge ut hvile abstrakt som skal aksepteres for presentasjon. De som ikke får presentere muntlig oppfordres til å presentere sitt abstrakt i form av en poster.

Frist for innsending av abstrakt: 1. mars 2017

Skjema og mer info finner du her