Undertriage ved traumemottak

Ved ulykker vil tilskadekomne pasienter med mulig alvorlige skader sendes til sykehus hvor man tar imot pasienten med traumeteam hvis et eller flere kriterier er oppfylt. Disse kriteriene baserer seg på vitale funksjoner, anatomisk skadeutbredelse og skademekanisme.

Hvis en alvorlig skadet pasient tas imot av kirurgi alene, dvs uten traumeteam, kalles dette undertriage, og mulig tidskritisk diagnostikk og behandling kan bli forsinket.

Kriteriene for utløsning av traumealarm er blitt evaluert i mange arbeider. Den vanligste evalueringer er å bruke Injury Severity Score(ISS) >15 som definisjon på alvorlig skadet pasient, og bruke det til å beregne om traumemottak var korrekt eller ikke. Undertriage vil med denne metoden være pasienter med ISS >15 ikke mottas med traumeteam. Evaluering av triage gjøres i etterkant, når alle skader er diagnostisert.

Pasienter som er særlig utsatt for undertriage er eldre, pasienter med isolerte hodeskader og pasienter som flyttes mellom sykehus. I flere studier er det nå vist at eldre pasienter med alvorlig hodeskader ikke nødvendigvis har påvirket bevissthet. Kriteriene for traumealarm inkluderer et kriterium for nedsatt bevissthet under vitale funksjoner (Glasgow Coma Score <13). Siden de vitale kriteriene for traumemottak bygger bl.a. på bevissthetsgrad vurdert ved Glasgow Coma Score, kan dette delvis forklare undetriage, og det kan tyde på at Glasgow Coma Score<13 ikke er egnet som traumekriterium for hodeskader hos eldre. Det synes å være en dårlig korrelasjon mellom skadens alvorlighetsgrad anatomisk og fysiologisk respons på skaden.

Kehoe A, Rennie S, Smith JE. Glasgow Coma Scale is unreliable for the prediction of severe head injury in elderly trauma patients. Emerg. Med. J. 2014;32:613–5.

Skrevet av Trond Dehli